Advokatfirmaet Hjort DA

Ola Rollén frifunnet i Borgarting lagmannsrett

Del
Borgarting lagmannsrett har i dag frifunnet Ola Rollén for Økokrims anklage om innsidehandel.

Oslo, 26. juni 2019

Borgarting lagmannsrett har i dag frifunnet Ola Rollén for Økokrims anklage om innsidehandel.

Det er andre gang domstolene avviser Økokrims anklager mot Rollén. Rollén ble i januar 2018 frifunnet i Oslo tingrett, men Økokrim anket saken. Lagmannsretten har slått fast, slik Oslo tingrett gjorde, at Ola Rollén aldri fikk noen innsideinformasjon fra Next eller fra noen annen part. Den eneste informasjonen som lagmannsretten mente var kurssensitiv, var Rolléns egne planer og beslutninger om å investere i Next, og lagmannsretten konstaterte videre at det ikke utgjorde markedsmisbruk for Rollén å handle med kunnskap om sine egne planer og beslutninger. 

Advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo uttaler at Rollén hele tiden har vært sikker på at han ikke har gjort seg skyldig i noen innsidehandel. Frifinnelsen i to rettsinstanser bekrefter at Økokrims tiltale mot Rollén var grunnløs og aldri skulle ha vært tatt ut. For Rollén har denne saken vært en stor personlig belastning. Han håper at lagmannsrettens dom nå setter punktum for Økokrims anklager mot ham.

Kontakter

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Advokat Christian B. Hjort, +47 91633626, cbh@hjort.no.

Advokat Knut Bergo, +47 99226137, knbe@schjodt.no

Om Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Hjort DA
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

22 47 18 00http://www.hjort.no/