Eika Gruppen

Økt omsetning for Eika Gruppen i 1. kvartal 2019

Del

Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 78 millioner kroner i første kvartal 2019 mot 63 millioner kroner i fjor. Vekst og kostnadskontroll, hjulpet av positiv børsutvikling, bidro til et godt resultat for kvartalet.

Resultatet gir en annualisert egenkapitalavkastning på 12,5 prosent - en økning fra 8,7 prosent i fjor.

Omsetningsveksten var 9,2 prosent sammenlignet med første kvartal 2018, og økte fra 692 til 775 millioner. Den største inntektsøkningen kom fra forsikringsvirksomheten der premieinntektene for egen regning økte med 46 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 8,4 prosent. Ved utgangen av første kvartal var bestandspremien på nær 3 milliarder kroner - en økning på 5,2 prosent siste 12 måneder.

Utbetalte provisjoner til lokalbankene, som er konsernets distributører, økte med 11,7 prosent til 157 millioner kroner (141). Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god utvikling i porteføljene.

For hele 1. kvartals rapport for 2019 – se www.eika.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 66 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder. www.eika.no 

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen7.2.2020 10:06:13 CETPressemelding

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom