Grønt Punkt Norge

Økt forbrenningsavgift vil stimulere til mer materialgjenvinning

Del

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke CO2-avgiften på restavfall til forbrenning. Plastretur støtter forslaget og mener det bør føre til at mer plastemballasje materialgjenvinnes framfor å forbrennes.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Karl Johan Ingvaldsen er administrerende direktør i Plastretur. FOTO: Grønt Punkt Norge
ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Karl Johan Ingvaldsen er administrerende direktør i Plastretur. FOTO: Grønt Punkt Norge

Det er liten tvil om at vi må bli flinkere til å ta vare på jorda vår og ressursene vi har til rådighet. Derfor er det stor enighet nasjonalt og globalt om at vi må forvalte råvarene våre bedre. I dag går dessverre alt for mye av det som burde vært materialgjenvunnet i restavfallet og er dermed tapt for et sirkulært kretsløp. Plastretur sikrer gjenvinning av norsk plastemballasje på vegne av norsk næringsliv. Av mengden plastemballasje som går ut på markedet fra våre medlemmer, går rundt 60 prosent rett i restavfallet – og til forbrenning – til tross for at det meste er gjenvinnbart.

At regjeringen nå foreslår å øke forbrenningsavgiften på ikke-kvotepliktige utslipp med 21 prosent i 2022 og 952 kroner per tonn CO2 i 2023, for dernest å trappe opp til 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030 er derfor helt logisk, og i tråd med tilsvarende krav til utsortering og materialgjenvinning. For når det blir dyrere å forbrenne avfall, vil det lønne seg for avfallseier å levere mer til materialgjenvinning framfor forbrenning.

I dag er det forbrenningsanlegget som må betale for CO2-avgiften. En kostnad de naturligvis pålegger avfallseier når de priser sine tjenester. Norsk Fjernvarme og norske forbrenningsanlegg ønsker nå å utrede hvordan avgiften kan endres til å bidra til faktiske klimautslippskutt og har engasjert rådgivningsselskapet Norwaste til dette arbeidet. Målsetningen må være at avfallseier blir belastet med en CO2-avgift uavhengig av hvor forbrenningen skjer. Dette er et prinsipp Plastretur støtter. Dermed unngår man at forbrenning i utlandet prioriteres fordi det er det billigste alternativet.

Det bør være dyrere for avfallseier å forbrenne enn å materialgjenvinne og det er derfor riktig å legge avgiften på siste ledd i verdikjeden før forbrenningen, fordi det er her beslutningen om avfallets skjebne tas.

Forbrenningsavgiften vil ikke alene sikre at mer gjenvinnbar plast sorteres ut av restavfallet, men det er ett av flere viktige/nødvendige virkemidler. Et annet er utsorteringskravet i forslaget til ny Avfallsforskrift kapittel 10, hvor 70 prosent av plastavfallet skal sorteres ut av restavfallet. Økt utsortering kombinert med økte kostnader for forbrenning, vil stimulere til gode, lokale løsninger med mål om å få mer gjenvinnbar plast ut av restavfallet og mindre til forbrenning.

Vi i Plastretur skal som neste ledd i gjenvinningskjeden, gjøre vårt for å sikre at utsortert plast oppnår høy grad av materialgjenvinning. Dette er også en av grunnene til at vi planlegger for et nasjonalt finsorteringsanlegg for plast noe som igjen muliggjør etablering av gjenvinningsindustri nasjonalt.

En sirkulær økonomi av plast med andre ord!

Elias Eriksen, styreleder i Plastretur                                              

Karl Johan Ingvaldsen, administrerende direktør i Plastretur

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Karl Johan Ingvaldsen er administrerende direktør i Plastretur. FOTO: Grønt Punkt Norge
ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Karl Johan Ingvaldsen er administrerende direktør i Plastretur. FOTO: Grønt Punkt Norge
Last ned bilde

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
Karenslyst Alle 9A
0212 Oslo

22 12 15 00http://www.grontpunkt.no

For bedrifter som tar miljøansvar
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS ut året. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen - det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.
Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje. Det vil si Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Følg pressemeldinger fra Grønt Punkt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Grønt Punkt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Grønt Punkt Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom