Nærings- og fiskeridepartementet

Økt åpenhet om og innflytelse over lederlønn

Del

Regjeringen endrer retningslinjene for lederlønn i selskaper med statlig eierandel. Endringene vil bidra til mer åpenhet om og reell innflytelse over lederlønn i selskaper staten eier.

- Statens retningslinjer skal være enda tydeligere, og bidra til mer åpenhet, innsyn og innflytelse over lederlønn i selskaper staten eier, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

De nye retningslinjene viderefører hovedprinsippene fra tidligere. Lederlønningene skal for eksempel fortsatt være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, og hensynet til moderasjon skal ivaretas.

- Vi er opptatt av at selskapene kan tiltrekke seg og beholde gode ledere. Styrene skal ha tilstrekkelig handlingsrom og fleksibilitet til å fastsette konkurransedyktig lønn til daglig leder. Dette hensynet mener jeg vi har ivaretatt gjennom de nye retningslinjene, sier næringsministeren.

Nye og tydeligere forventninger 

Allmennaksjelovens nye regler om lederlønn blir gjennom vedtektsendringer gjort gjeldende for de fleste selskapene staten eier, ikke bare de noterte allmennaksjeselskapene. Det gir eierne mer informasjon, makt og reell innflytelse over selskapets lønnspolitikk.

I de nye retningslinjene forventer staten at styrets retningslinjer for lederlønn skal være tydelige og forståelige, og bidra til selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne.

- Dette stiller krav til styrene om å legge avgjørende vekt på selskapets langsiktige interesser, og vil gjøre staten i stand til å opptre som en enda mer ansvarlig eier, sier Nybø.

Retningslinjene er også klare på at hensynet til bærekraftig verdiskaping skal innarbeides i godtgjørelsesordningene. Gode prestasjoner er først gode når de bidrar til et mer bærekraftig selskap.

Det skal ikke være selskapets organisering som avgjør om statens forventninger gjelder. Derfor er retningslinjene utvidet til å gjelde hele konsernet eller virksomheten.

Gjennom å inkludere forklarende tekst til forventningene i retningslinjene har departementet presisert og utdypet statens forventninger samt gitt eksempler. Formålet er å tydeliggjøre statens retningslinjer og skape større forutberegnelighet for selskapene.

Les retningslinjene her.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom