Advokatfirmaet Hjort DA

Økokrim anker frifinnelsen av Ola Rollén

Del
Rollén og hans advokater vil argumentere sterkt for at anken bør avvises av lagmannsretten.

Oslo, 23. januar 2018

Økokrim har besluttet å anke Oslo tingretts frifinnende dom i saken mot Ola Rollén. Tingretten avgjorde at Rollén ikke hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015 på vegne av investeringsselskapet Greenbridge kjøpte aksjer i det norske børsnoterte selskapet Next.

Advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo uttaler at de er overrasket over Økokrims beslutning. I tingrettens meget klare dom ble Rollén gitt medhold på alle punkter. Rollén og hans advokater har ennå ikke mottatt noen nærmere begrunnelse for anken, men vil i tilsvaret argumentere sterkt for at lagmannsretten bør avvise anken.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt advokat Christian B. Hjort, +47 91633626, cbh@hjort.no.

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Advokat Christian Hjort, telefon +47 916 33 626, e-post: cbh@hjort.no

Dokumenter

Om Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Hjort DA
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

22 47 18 00http://www.hjort.no/