Felleskjøpet Agri

Økning i Fullgjødselprisene

Del

Felleskjøpet justerer sine priser på Fullgjødsel fra 2. juni. Prisøkningen kommer som en direkte følge av etterspørsels- og prisøkninger i det internasjonale gjødselmarkedet.

Prisen på Fullgjødsel settes opp med virkning fra 2. juni. Prisøkningen reflekterer endringer i internasjonale priser siden nyttår. Gunstige verdensmarkedspriser på landbruksprodukter har økt etterspørselen etter gjødsel, og trekker prisene opp. Gjødsel har lave marginer og prisendringene påvirker ikke Felleskjøpets marginer på produktene.

Må hindre ubalanse i det norske markedet

Prisoppgangen sikrer tilgangen til gjødsel ut slutten av inneværende gjødselsår for bønder som har behov for Fullgjødsel til andreslåtten. Felleskjøpet har et ansvar for at det ikke oppstår hamstring av varer. Dette kan i verste fall gå ut over matproduksjonen på sikt.

Ved overgangen til ny gjødselsesong forhandles det som vanlig fram nye innkjøpspriser på Fullgjødsel i juni med virkning fra 1. juli. Innkjøpsprisene på nitrogengjødsel forhandles hver måned med Yara, og de er endret månedlig siden nyttår. Prisene på nitrogengjødsel er tilnærmet uendret fra mai.

Kunder som allerede har kjøpt og bestilt gjødsel til avtalte priser, vil få disse levert som normalt. Alle som bestiller gjødsel fra 2. juni må forholde seg til de justerte prisene.

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Konsernet Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17,3 milliarder og 4080 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Anker Infor-saken til Høyesterett16.9.2021 08:48:17 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri ble i dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 13. juli 2021 dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner. -Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.

Halvårsresultat 2021, Felleskjøpet Agri: God drift og fremgang i flere markeder16.8.2021 11:07:23 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2021 et resultat før skatt på 373 millioner kroner. De underliggende resultatene er gode, men resultatet preges negativt av avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor. Fremgangen Felleskjøpet oppnår i markedet er et resultat av god drift og kostnadskontroll, økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom