Avinor

Økning i flytrafikken i juli

Del

1,8 millioner passasjerer reiste fra eller til Avinors lufthavner i løpet av juli måned. Det er en markant oppgang på 71 prosent siden juni, men man er fremdeles langt unna en normalsituasjon for luftfarten.

Trafikktallene for juli måned viser at trafikken økte på samtlige av Avinors lufthavner. Størst oppgang har det vært for innenlandstrafikken, som i juli var på 64 prosent sammenliknet med 2019.

– Det er gledelig med en økning, og vi ser at spesielt innenlandstrafikken har tatt seg opp. Likevel ligger vi på under halvparten av passasjertallene sammenliknet med samme tid i fjor, så vi er langt unna normal trafikk, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Riise viser til at utenlandstrafikken i juli måned var på kun 12 prosent sammenliknet med juli i fjor.

– Samtidig ser vi at utenlandstrafikken nesten har tredoblet seg siden juni. Mye av dette handler nok om endrede reiserestriksjoner, sier Riise.

De regionale lufthavnene har minst nedgang

Gjennom hele koronaperioden er det de regionale lufthavnene som har hatt minst nedgang. Innenlandstrafikken til og fra disse lufthavnene var i juli nesten på samme nivå som tilsvarende måned i fjor, og trafikken på disse doblet seg sammenliknet med juni.

– Dette sier noe om hvor viktige de mindre lufthavnene er for både bosetting, turisme og næringsliv, forklarer Riise.

Flere flyselskaper er tilbake på lufthavnene

Til tross for et lavt antall utenlandsreisende har også den internasjonale trafikken tatt seg opp uke for uke. Flere ruter er gjenåpnet og utenlandske flyselskaper vender tilbake.

– 28 av 35 flyselskaper som fløy på Oslo lufthavn før korona er tilbake, og 51 av 101 destinasjoner er tilbake på rutekartet. Dette er viktig for norsk næringsliv, sier Riise.

Samtlige utenlandsdestinasjoner har en nedgang i antall passasjerer, men minst nedgang har man sett til Danmark, Latvia og Litauen.

– Alt i alt har vi sett en jevn vekst de siste ukene, men det totale volumet er fremdeles et helt annet enn det vi er vant til, og nå går vi inn i en periode der vi kan regne med at utenladstrafikken vil påvirkes av de nye karantenerestriksjonene avslutter Riise.

Detaljert trafikkstatistikk finner du i lenken under.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom