Diakonhjemmet

Øker presisjonen på farmakogenetiske tester

Del

- Nyoppdaget genvariant styrer dosebehov av antidepressive legemidler.

Hovedveileder og enhetsleder for farmakogenetiske analyser Marianne Kristiansen Kringen (t.h.),  og stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, Line Skute Bråten
Hovedveileder og enhetsleder for farmakogenetiske analyser Marianne Kristiansen Kringen (t.h.), og stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, Line Skute Bråten

Line Skute Bråten, stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, har publisert funn som øker presisjonen i farmakogenetiske tester. Bråten har identifisert en ny genvariant som kan medføre økt dosebehov av legemidler, og studert denne varianten i en stor pasientgruppe som fikk antidepressive legemidler.

Det er ikke bare Covid-virus som muterer, kroppens eget arvemateriale har også forandret seg gjennom historien. Dette gir seg for eksempel utslag i hvor effektivt ulike pasienter bryter ned legemidler. Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, har mer enn tjue års erfaring med å teste og forske på genvarianter i CYP-leverenzymer. Disse enzymene er sentrale for nedbrytning av en rekke legemidler brukt i terapiområder som hjerte-/karsykdom og psykiatri. 

Stipendiat Line Skute Bråten har arbeidet med å øke nytteverdien av slike gentester, ved å søke etter til nå ukjente genvarianter. Ved hjelp av gensekvensering ble det identifisert en ny genvariant som gikk igjen hos pasienter med lave nivåer av antidepressiver i blodet. Betydningen av denne genvarianten ble deretter undersøkt i mer enn tusen pasienter. Funnet er nå publisert i det renommerte tidsskriftet Journal of Clinical Pharmacology & Therapeutics. 

Resultatene viste høy forekomst av den undersøkte genvarianten og at disse pasientene kan ha behov for høyere doser av ulike legemidler for å få terapeutisk effekt. Det viser seg at 15-20% av pasientene har den undersøkte genvarianten, og at betydningen er minst like stor som hos pasientene som til nå har blitt klassifisert med ultrarask enzymaktivitet.

Studien har lykkes med å anvende avansert genetisk metodikk og koble dette mot relevante pasientdata. Den tverrfaglige kompetansen fra molekylærbiologi til klinikk internt ved Senter for psykofarmakologi, og samarbeid med Karolinska Institutet i Stockholm, muliggjør dette. Helse Sør-Øst har finansiert arbeidet som ledes av Marianne Kristiansen Kringen, førsteamanuensis ved OsloMet og enhetsleder for farmakogenetiske analyser ved Senter for psykofarmakologi.   

Funnene har vakt internasjonal interesse, og har potensial til å bedre presisjonen i gentester som utføres i store deler av verden. Flere hundre tusen pasienter får resept på antidepressiver i Norge hvert år. Tidligere forskning har vist at pasientene som har lignende genvarianter oftere avbryter behandling med antidepressive legemidler, trolig fordi disse pasientene ikke oppnår terapeutisk konsentrasjon av legemiddelbehandlingen. Forskningsgruppen ved Diakonhjemmet Sykehus er allerede i gang med å kvalitetssikre funnene ved å se på betydningen av denne genvarianten for andre legemidler. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hovedveileder og enhetsleder for farmakogenetiske analyser Marianne Kristiansen Kringen (t.h.),  og stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, Line Skute Bråten
Hovedveileder og enhetsleder for farmakogenetiske analyser Marianne Kristiansen Kringen (t.h.), og stipendiat ved Senter for psykofarmakologi og OsloMet, Line Skute Bråten
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no
  • Det norske Diakonhjem er en privat, ideell stiftelse innenfor Den norske kirke – stiftet i 1890.
  • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
  • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg AS.
  • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

 

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom