Riksantikvaren

Økende behov til tekniske kulturminneanlegg

Del
– Våre industrielle kulturminner forteller historien om hvordan det moderne Norge ble til. Dette er spor etter menneskene som la grunnlaget for vekst og velferd i dagens samfunn. Det er viktige kulturminner som vi ønsker å løfte fram og ta vare på, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Atlungstad brenneri i Stange i Innlandet er et av de 15 prioriterte teknisk industrielle anleggene. Foto:  Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Atlungstad brenneri i Stange i Innlandet er et av de 15 prioriterte teknisk industrielle anleggene. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Teknisk-industrielle kulturminner finnes over hele landet, men 15 anlegg har gjennom mange år vært prioritert gjennom et eget bevaringsprogram. I år har kom det 78 søknader, mot 70 i fjor, og søknadssummen inn til fylkene er på kr 174 280 531. Rammen for tilskuddsordningen er på 58,6 millioner.

– Vi ser en jevn økning i antall søknader fra anlegg utenom de 15 prioriterte, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Vi ser positivt på utviklingen, fordi dette bidrar til å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle kulturminner.

De prioriterte anleggene er fordelt over sju fylkeskommuner. Fortsatt prioritering av de 15 anleggene i bevaringsprogrammet gir utslag i fordelingen, men også andre fylkeskommuner får tildelt midler. I tillegg har en forening på Jan Mayen søkt om et mindre beløp i år.

De 15 anleggene fra bevaringsprogrammet har bygd opp viktig kompetanse innen bevaring og istandsetting av tekniske og industrielle kulturminner. Det er viktig at kompetansen som er opparbeidet ved anleggene blir sikret og delt med andre relevante håndverksmiljøer, lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Se oversikt fylkesvis fordeling av tilskudd på våre nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Atlungstad brenneri i Stange i Innlandet er et av de 15 prioriterte teknisk industrielle anleggene. Foto:  Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Atlungstad brenneri i Stange i Innlandet er et av de 15 prioriterte teknisk industrielle anleggene. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
Last ned bilde

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom