GlobeNewswire

Ökat antal aktier och röster i Kinnevik

Dela

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 juni 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.121.044, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.919.932.

Förändringen beror på en nyemission av 1.218.800 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier (”incitamentsaktierna”), uppdelade på tre aktieserier under juni 2020, som i enlighet med vad som beslutades av årsstämman i maj 2020 har överlåtits vederlagsfritt till deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2020.

Per den 30 juni 2020 är det totala antalet aktier i Kinnevik uppdelat i två stamaktieserier och elva incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 192.927 stamaktier av serie B), och
  • 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018, 297.258 incitamentsaktier av serie
    G 2018, 41.325 incitamentsaktier av serie D 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie E 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie F 2019, 421.995 incitamentsaktier av serie G 2019, 63.200 incitamentsaktier av serie C1 2020, 355.440 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 800.160 incitamentsaktier av serie D 2020, samtliga med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 8.275 incitamentsaktier av serie C1 2020, 40.740 incitamentsaktier av serie C2 2020 och 124.365 incitamentsaktier av serie D 2020).

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 juni 2020 kl. 08.00 CET

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Scandinavian Tobacco Group A/S udsteder EUR 300 millioner erhvervsobligationer18.9.2020 08:00:00 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 27/2020 København, 18. september 2020 Scandinavian Tobacco Group A/S udsteder EUR 300 millioner erhvervsobligationer Denne meddelelse og indholdet heraf må ikke udleveres, offentliggøres eller distribueres, direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion, hvor udlevering, offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig.Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at fremsætte tilbud om at købe nogen værdipapirer i Scandinavian Tobacco Group A/S eller STG Global Finance B.V. i USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion. STG Global Finance B.V., et helejet datterselskab til Scandinavian Tobacco Group A/S, har gennemført prisning af en udstedelse af en 5-års usikret erhvervsobligation garanteret af Scandinavian Tobacco Group A/S med en hovedstol på EUR 300 millioner, forfald i september 2025 og en kuponrente på 1,375 %. Udstedelsen blev overtegnet lidt over to

Saniona deltar i den virtuella konferensen Oppenheimer Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit 202018.9.2020 08:00:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 18 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att företagets koncernchef och VD Rami Levin kommer att delta i ett virtuellt ”samtal vid brasan” i samband med konferensen Oppenheimer & Co. Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit som anordnas 21-23 september 2020. Närmare uppgifter om det virtuella samtalet vid brasan presenteras nedan. Oppenheimer & Co. 2020 Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit Datum: Tisdag 22 september 2020 Tid: 10.50 ET Länk till webbsändning: https://wsw.com/webcast/oppenheimer5/sanion.st/3751533 Samtalet vid brasan kommer att websändas live, och kan nås via sidan ”Intervjuer och webbsändningar” på Sanionas webbplats: https://saniona.com/se/investors/interviews-webcasts/. Efter livesändningen kommer samtalet att finnas arkiverat på Sanionas webbplats i ungefär 90 dagar. För mer information, var vänlig kontakta Trista Morrison, Chief Communi

Saniona to Participate in Oppenheimer’s Virtual 2020 Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit18.9.2020 08:00:00 CESTPress release

PRESS RELEASE September 18, 2020 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that Rami Levin, President and Chief Executive Officer of Saniona, will participate in a virtual fire side chat at the Oppenheimer & Co. Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit being held September 21–23, 2020. Details on the virtual fire side chat are shown below. Oppenheimer & Co. 2020 Fall Healthcare Life Sciences & MedTech Summit Date: Tuesday September 22, 2020 Time: 10:50 a.m. ET Webcast Link: https://wsw.com/webcast/oppenheimer5/sanion.st/3751533 A live webcast of the fire side chat will be available in the Interviews & Webcasts section of the Saniona website found here: https://saniona.com/investors/interviews-webcasts/. After the live webcast, this event will remain archived on the Saniona website for approximately 90 days. For more information, please contact Trista Morrison, Chief Communications Officer. Mobile + 1 (781) 810 9227

Scandinavian Tobacco Group A/S issues EUR 300 million Corporate Bond18.9.2020 08:00:00 CESTPress release

Company Announcement No. 27/2020 Copenhagen, 18 September 2020 Scandinavian Tobacco Group A/S issues EUR 300 million Corporate Bond The information contained herein is not a release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution would be unlawful.This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities in Scandinavian Tobacco Group A/S or STG Global Finance B.V. in the United States, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction. STG Global Finance B.V., a wholly-owned subsidiary of Scandinavian Tobacco Group A/S, has successfully priced an issuance of a 5 year unsecured corporate bond for a principal amount of EUR 300 million with maturity in September 2025 and with a coupon of 1.375%. The issuance was more than two times oversubscribed. The bonds are guaranteed by Scandinavian Tobacco Group

Roche launches new quantitative antibody test to measure SARS-CoV-2 antibodies, to support the evaluation of vaccines18.9.2020 07:03:00 CESTPress release

The new Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S test can quantitatively measure the level of antibodies against SARS-CoV-2 in patients who have been exposed to the virus. The test targets antibodies against the spike protein. This is the focus of vaccines in development and convalescent plasma therapy.1Using the Elecsys Anti-SARS-COV-2 S antibody test, together with the Elecsys Anti-SARS-CoV-2* test launched in May, can help to more effectively determine the percentage of a population who already have antibodies against SARS-COV-2. Basel, 18 September 2020 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the launch of its Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S antibody test for markets accepting the CE Mark. Roche has filed for Emergency Use Authorisation (EUA) from the U.S. Food and Drug Administration (FDA). The Elecsys Anti-SARS-CoV-2 serology test can be used to quantitatively measure antibodies in people who have been exposed to the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and can p

IMCD acquires Finnish distributor of composite materials Kokko-Fiber18.9.2020 07:00:00 CESTPress release

ROTTERDAM, The Netherlands (18 September 2020, 07:00 CET) – IMCD N.V. (“IMCD” or the “Company”), a leading distributor of speciality chemicals and ingredients, today announces that it has acquired 100% of the share capital of Oy Kokko-Fiber Ab (“Kokko-Fiber”), a leading supplier of fiber-reinforced plastic composite materials in Finland. Kokko-Fiber, founded in 1994, serves a broad customer base that includes many of the largest Finnish companies that use fiber-reinforced plastics in their operations. The company has five employees and generated a revenue of €9.0 million in 2019. Sami Valkama, Managing Director IMCD Finland, comments: “IMCD Finland was established 25 years ago and since then we have strived to offer our customers best-in-class solutions. We recognize the importance of the composite business in the Nordic region. With this acquisition, IMCD will not only expand and strengthen its relationship with other suppliers in the composites’ market, but it will be in an excellent