Eksfin

Offshoreskip bygges om til innovativ skjellhøster med Eksfin-finansiering

Del

Ålesund-rederiet Tau Tech har overtatt et offshoreskip som skal bygges om til skjellhøster. Eksfin stiller med lån og dekning av kredittrisiko for å bidra til at gründerne kan realisere prosjektet som har stort eksportpotensial.

IKKE MULIG ALENE: -	Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger i samspill med lokal bank, sier Øystein Tvedt, CEO i TAU Tech.
IKKE MULIG ALENE: - Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger i samspill med lokal bank, sier Øystein Tvedt, CEO i TAU Tech.

I nesten 30 år har skjellskraping vært forbudt i Norge, men nå har Tau Tech i Ålesund utviklet en skånsom og effektiv teknologi for bærekraftig presisjonsfangst av haneskjell, en delikatesse som minner om kamskjell. Med ny teknologi håper selskapet på nytt havbasert fiskeri i nord.

Skånsom skjellhøsting

Livet på Havbunnen gir grunnlag for det meste av liv i havet. Påvirker man bunnfaunaen for mye, påvirker man hele økosystemet i havet. Norske Tau Tech begynte et utviklingsløp for å plukke skjellene med pumpeteknologi i stedet for å bruke tråling, noe som river med seg alt liv på havbunnen og frigjør CO2 og slik utgjør en miljøtrussel.

Selskapet har utviklet teknologi som gjør at skjellene kan identifiseres og løftes opp med minimalt negativ påvirkning av omkringliggende omgivelser. Havforskningsinstituttet har vurdert at bestanden av haneskjell på nytt kan høstes, gitt at det gjøres på en bærekraftig måte.

– Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger som i samspill med lokal bank gir helt nødvendig risikoavlastning og finansiering ved siden av betydelig privat kapital som investeres i dette prosjektet, sier Øystein Tvedt, CEO TAU Tech.

– Som prosjekt er vi helt avhengig av finansiell løftekapasitet om vi skal vi klare å realisere potensialet innen skjellhøsting. Her ligger spennende muligheter for nytt havbasert fiskeri i nord og ny eksport av en av de største uutnyttede norske fiskeriressursene. I tillegg håper vi at ny norsk metode kan danne grunnlaget for at flere land regulerer strengere hvordan man høster fra havbunnen og at norsk teknologi på sikt kan eksporteres til fiskere over hele verden, fortsetter Øystein Tvedt.

Døpes om til Arctic Pearl

Eksfin bidrar med lån og dekning av kredittrisiko for å realisere nødvendig ombygging av skipet som skal høste haneskjell for Tau Tech med den nye fangstmetoden. Det tidligere offshore-skipet Ocean Duke som har vært anvendt i oljeindustrien skal bygges om til et fiskefartøy for skjellhøsting og bytter navn til Arctic Pearl.

Ombyggingen skal gjøres av Fiskerstrand verft. Selskapet planlegger levering av skipet fra verft i august 2022, og Arctic Pearl blir da første fartøy i verden som anvender ny fangstmetode for skjell.

– Jeg er glad for at Eksfin kan bidra til å åpne opp for norsk eksport på et nytt område, og vil berømme bedriften for å ha utviklet mer miljøvennlig teknologi som gjør det mulig å høste skjell på en skånsom måte, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Teknologioverføring fra offshorenæringen

Gründerne tenkte at med de avanserte operasjonene man gjør på havbunnen i Norge i dag, spesielt innenfor offshorenæringen, burde det være mulig å utvikle en metode for å hente opp skjell mer skånsomt. Høstningsenheten blir det helt spesielle med fartøyet. Teknologien som er utviklet for en mer målrettet og avgrenset fangst er basert på kamera og lys for å identifisere skjellene, og sugekraft for å hente skjellene opp. Utstyret er godkjent av Fiskeridirektoratet. Planen er å komme i gang med forsøksfangst høsten 2022.

Finansieringen av skjellhøsteren Arctic Pearl

Lånebeløpet som dekker ombyggingen av skipet er på 161 millioner kroner. Eksfin står for 70% av lånebeløpet med et kredittansvar på 114 millioner kroner mens Sparebanken Vest garanterer for de resterende 30%.

– Det neste 10-året må næringslivet langs kysten lykkes med 3 viktige løft: omstille verdensledende teknologi fra offshorenæringen til nye bærekraftige forretningsmodeller i havrommet, øke eksporten og skalere flere vekstbedrifter i samarbeid mellom gründere, etablert industri og forskning, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest, og fortsetter:

– Tau Tech representerer et strålende eksempel på nettopp dette. Som en del av nysatsningen vår på Sunnmøre og sammen med et sterkt gründer- og eierteam er vi glade for å bidra til å realisere et nytt bærekraftig fiskeri med stort internasjonalt potensial, sier Fresvik.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

IKKE MULIG ALENE: -	Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger i samspill med lokal bank, sier Øystein Tvedt, CEO i TAU Tech.
IKKE MULIG ALENE: - Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger i samspill med lokal bank, sier Øystein Tvedt, CEO i TAU Tech.
Last ned bilde
HANESKJELL: Haneskjell er en delikatesse som minner om kamskjell.
HANESKJELL: Haneskjell er en delikatesse som minner om kamskjell.
Last ned bilde
NYTT OMRÅDE: -	Jeg er glad for at Eksfin kan bidra til å åpne opp for norsk eksport på et nytt område, sier Tone Lunde Bakker, adm. direktør i Eksfin.
NYTT OMRÅDE: - Jeg er glad for at Eksfin kan bidra til å åpne opp for norsk eksport på et nytt område, sier Tone Lunde Bakker, adm. direktør i Eksfin.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom