Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop henter kapital til havbasert CO2 -fangst

Del

Norske Ocean GeoLoop har utviklet et biologisk system for havbasert fangst, lagring og utnyttelse av CO2 . Etter en kapitalutvidelse på 100 millioner kroner planlegger selskapet industriell aktivitet i Trøndelag og har internasjonale ambisjoner.

Odd-Geir Lademo, daglig leder i Ocean GeoLoop AS (v) og Håvard Busklein, prosjekt og utviklingssjef, Norske Skog Skogn AS.
Odd-Geir Lademo, daglig leder i Ocean GeoLoop AS (v) og Håvard Busklein, prosjekt og utviklingssjef, Norske Skog Skogn AS.

Gründer Hans Gude Gudesen etablerte forskningsprosjektet Ocean i 2006. Ocean GeoLoop AS er en utløper fra dette prosjektet. Selskapet utvikler teknologi og systemløsninger knyttet til fangst av røykgass fra industriprosesser og kraftproduksjon, samt lagring og uttnyttelse av CO2 fra denne røykgassen for bruk til blant annet produksjon av verdifulle marine bioprodukter. Det er gjennomført omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, i samarbeid med blant andre SINTEF Industri i Trondheim og Universitetet i Bergen (UiB), med svært lovende resultater.

Ocean GeoLoop har hentet 100 millioner kroner, i hovedsak fra norske investorer, for å industrialisere teknologien og konseptet, og har samtidig inngått intensjonsavtaler med blant annet Norske Skog Skogn og Franzefoss Minerals om industrielle pilotprosjekter. Pilotprosjektene vil også involvere SINTEF Industri og SINTEF Ocean, blant annet for å etablere sanntids overvåkning av lokalt havmiljø og optimalsiering av biomasseproduksjon.

– Vårt system representerer en trygg og skalerbar løsning for å fange CO2 fra punktutslipp og diffuse avrenninger av næringssalter til hav. Vi bruker naturens egne prinsipper i kombinasjon med sirkulær-økonomisk tenking for å omsette utslippene til verdifulle produkter. Lykkes vi i Trøndelag vil dette bane vei for å ta en posisjon både i Norge og internasjonalt som en aktør som tilbyr løsninger som skaper bedre sirkularitet på knappe naturressurser, bidrar til å redusere klimautslipp, og som skaper nye grønne arbeidsplasser, sier Anders Onarheim, styreleder i Ocean GeoLoop.

Ocean GeoLoop har fått på plass en organisasjon som skal realisere de industrielle pilotprosjektetene og rigge selskapet for vekst. Det nyvalgte styret i Ocean GeoLoop består av Anders Onarheim, Ole Jørstad, Hans Kristian Hustad, Ebbe Deraas og Morten Platou. Ledelsen, som har tung erfaring innen teknologiutvikling, industrialisering og forretningsutvikling, ledes av Odd-Geir Lademo. Selskapet har etablert hovedkontor i Verdal Industripark og forbereder nå omfattende industriell uttesting av de tekniske løsningene. Disse vil deretter kunne eksporteres til identifiserte samarbeidspartnere både i og utenfor Norge.

– Jeg er meget fornøyd med at vi har fått etablert et sterkt styre og et kompetent management. Jeg har svært god erfaring med å jobbe med de sterke miljøene i Trøndelag og Bergen fra tidligere satsinger jeg har vært en del av, sier Hans Gude Gudesen, grunnlegger av Ocean GeoLoop.

På kort sikt er planen å realisere flere pilotprosjekter for å kvalifisere teknologi i industriell skala innen fangst og lagring og utnyttelse av røykgass fra industrien. Estimert investeringsbehov for et fullskala pilotprosjekt er 450 millioner kroner for 500.000 tonn CO2 -fangst.

Norge har gått i bresjen for utvikling av industrielle prosesstekniske løsninger for karbonfangst, med planer for tilhørende transport og lagring av flytende CO2 i Nordsjøen. Vårt system har en lav investerings- og driftskostnad sammenlignet med andre industrielle løsninger, noe som medfører en rask og effektiv vei for storskala CO2 -fangst uten behov for statlige subsidier, sier daglig leder Odd-Geir Lademo.

Den produserte biomassen har en rekke anvendelsesområder, og kan blant annet benyttes som naturlig, maritimt fôrråstoff, til fiskeoppdrett og til matproduksjon på land, samt erstatte soya som proteinkilde. Ocean GeoLoop har initielt prioritert satsing mot biodrivstoff, da dette ytterligere bidrar til å avkarbonisere samfunnet, ved å tilføre biobasert drivstoff som erstatning for fossilt drivstoff innenfor landbruk, vei- og flytransport, m.v.

Finansiell rådgiver i forbindelse med emisjonen har vært Clarksons Platou Securities og juridisk rådgiver har vært advokatfirmaet Schjødt.

Kontaktpersoner:
Anders Onarheim, styreleder Ocean GeoLoop AS:  mob: 90 70 86 43
Odd-Geir Lademo, daglig leder Ocean GeoLoop AS: mob: 92 05 29 01
Bjørn Richard Johansen, pressekontakt, First House: mob: 47 800 100
– epost: brj@firsthouse.no

Fakta om selskapet

  • Ocean GeoLoop er etablert som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.
  • Selskapet har utviklet et biologisk system for havbasert fangst, lagring og utnyttelse av CO2 , som forventes å være teknisk og økonomisk skalerbart.
  • Ocean GeoLoop jobber «med naturen» og tar i bruk naturens eget kretsløp. Selskapet tar sikte på å konvertere gassutslipp til verdifulle marine bioprodukter med sterkt voksende etterspørsel i det globale markedet for blant annet drivstoff og fôr- og matproduksjon.
  • Selskapet ledes av Odd-Geir Lademo, mens styret består av Anders Onarheim, Ole Jørstad, Hans Kristian Hustad, Ebbe Deraas og Morten Platou.
  • På eiersiden er blant annet First Fondene, GLS Real Estate, DNB Asset Management, Gluteus Medius, MP Pension og Bergen kommunale pensjonskasse.
  • For mer informasjon: www.oceangeoloop.com

Bilder

Odd-Geir Lademo, daglig leder i Ocean GeoLoop AS (v) og Håvard Busklein, prosjekt og utviklingssjef, Norske Skog Skogn AS.
Odd-Geir Lademo, daglig leder i Ocean GeoLoop AS (v) og Håvard Busklein, prosjekt og utviklingssjef, Norske Skog Skogn AS.
Last ned bilde

Om Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop
Ocean GeoLoop
Neptunvegen 6
7652 Verdal

http://www.oceangeoloop.com

Følg pressemeldinger fra Ocean GeoLoop

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ocean GeoLoop på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ocean GeoLoop

Norge trenger flere gründere, sa statsminister Erna Solberg: Møtte gründeren Hans Gude Gudesen i Ocean GeoLoop29.7.2021 20:12:11 CEST | Pressemelding

Statsminister Erna Solberg besøkte Ocean GeoLoop AS i Verdal i dag. Her fikk hun orientering av Ocean GeoLoop, SINTEF og Norske Skog. Ocean GeoLoop AS utvikler, piloterer og kommersialiserer multifunksjonell miljøteknologi for karbonfangst, -lagring og utnyttelse. Selskapets løsninger bygger på mer enn 15 års forskning og utvikling i nært samarbeid med blant annet SINTEF i Trondheim. Det siste året har Ocean GeoLoop AS utviklet et tett industrielt samarbeid med Norske Skog, som nylig gikk inn på eiersiden i selskapet.