Ocean GeoLoop AS: Ledergruppen i selskapet er på plass

Del

1. juni 2021 – Ledergruppen i Ocean GeoLoop AS er nå på plass med adm. direktør Odd-Geir Lademo i førersetet. Ocean GeoLoop AS industrialiserer innovativ miljøteknologi, herunder teknologi for fangst, lagring og bruk av klimagassen CO 2 . Selskapet har hovedkontor i Verdal Industripark nord for Trondheim. Anders Onarheim er styreleder i selskapet.

Odd-Geir Lademoen, Adm. direktør, Ocean GeoLoop
Odd-Geir Lademoen, Adm. direktør, Ocean GeoLoop

Dermed er enda en viktig brikke i etableringen og utviklingen av Ocean GeoLoop er på plass.

– Vi er svært fornøyde med å ha rekruttert en ledergruppe med høye ambisjoner, strategiske lederegenskaper, tung erfaring fra industrielle og kommersielle prosesser, og med et sterkt engasjement rundt innovasjon og bærekraft, sier styreleder Anders Onarheim.

Ocean GeoLoop er etablert for å industrialisere innovativ miljøteknologi med svært stort,  globalt skaleringspotensiale. Selskapet bygger på langsiktig systematisk forskning og metodeutvikling, koblet sammen i et helhetlig konsept med sikte på å løse vår tids største utfordringer; en kombinert klima-, miljø og ressurskrise. Klimakrisen som følge av menneskeskapte utslipp som følge av massiv bruk av fossile energibærere de siste 50 årene, miljøkriser knyttet til ulike lokale forurensninger som følge av menneskeskapt aktivitet og ødeleggelser av biotoper og biologisk mangfold, og en voksende ressurskrise som følge av behov for ulike varer og tjenester, som mat, hos en sterkt økende verdensbefolkning. Vårt perspektiv er at menneskeskapte klima- og miljøutslipp er ressurser på avveie. Gjennom vår tilnærmelse og tekno-biologiske system nyttiggjør vi naturens egne kretsløp for kombinert rensing av vann og produksjon av 100% bærekraftig ressurser. Slik ønsker selskapet å bidra til grønn verdiskaping med basis flere miljørelaterte problemområder.

Ovean GeoLoop ble etablert av Hans Gude Gudesen i 2020, og selskapet etablerte hovedkontor i Verdal Industripark i Trøndelag i januar i år.

- Jeg er meget fornøyd med at vi har fått på plass en sterk og kompetent ledergruppe i selskapet. Ledergruppens samlede erfaring innen teknologiutvikling og innovasjon, kommersialisering, industrivirksomhet og sirkulærøkonomi er svært solid. Dette er folk med høye ambisjoner og som har vært med på å bygge opp mange vekstbedrifter tidligere, sier Odd-Geir Lademo.

Styreleder Anders Onarheim er svært godt fornøyd med at ledergruppen til Ocean GeoLoop er på plass.

Så langt er fire direktører rekruttert til Ocean GeoLoops ledergruppe i tillegg til Odd-Geir Lademo som er adm. direktør i selskapet.

- Å rekruttere en samlet ledergruppe har gitt oss en unik mulighet til å sette sammen et lederteam med tydelige roller og komplementær kompetanse, solid ledererfaring, entreprenørielle ferdigheter, solid verdigrunnlag forankret i bærekraft, og motivasjon til å skape verdier for både eiere og samfunn. Den grunnleggende filosofien og visjonen til Hans Gude Gudesen, og de konkrete løsningene vi nå jobber for å kommersialisere har gjort det lett å hente toppfolk, sier Odd-Geir Lademo, som legger til at han i løpet av våren vil komplettere ledergruppen med en finansdirektør, CFO.

Dette er ledergruppen i Ocean GeoLoop:

Jan Arne Berg blir Chief Construction Officer i selskapet. Han har over 30 års erfaring fra olje & gass industrien. Berg kommer fra stillingen som General Manager / Vice President i Kværner i Verdal hvor han har bygget opp og ledet et produkt- og teknologiselskap med leveranser til flere andre bransjer i tillegg til olje & gass. Har lang erfaring fra forretningsutvikling, salg & markedsføring, ledelse og har et stort nettverk. Berg er utdannet maskiningeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole.

Lars Strøm blir Chief Project Officer i selskapet. Strøm har bakgrunn fra prosessindustri og oljeservice i industriselskaper som Borregaard, Norske Skog og Aibel. Han har erfaring med innovasjon- og utviklingsarbeid, prosjektledelse og har jobbet som daglig leder i mineralselskapet NorFraKalk. Strøm er utdannet sivilingeniør i prosessteknikk fra University of Surrey, UK og har en MBA fra Griffith University, Australia.

Odd-Geir Lademo, Adm. Direktør, har fungert i rollen siden selskapet ble etablert og lansert i desember i fjor. Lademo har mer enn 25 års samlet fartstid i NTNU og SINTEF, og forlater stillinger som forskningleder i SINTEF og professor ved NTNU. Lademo har brede nettverk i nasjonale og internasjonale forsknings- og industrimiljø. Lademo er utdannet sivilingeniør og doktor ingeniør i konstruksjonsteknikk ved NTNU.

Ove Lande blir Chief Commercial Officer i selskapet. Han kommer fra stillingen som investment manager i Skeie Alpha Invest i Oslo. Han har bred erfaring fra kapitalmarkedet og konsulentbransjen. Lande er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Viggo Iversen blir selskapets Chief Operating Officer. Han kommer fra innovasjonsselskapet Proneo i Trøndelag der han ledet selskapets rådgivingsavdeling. Iversen har solid ledererfaring og et bredt nettverk. Han har vært sentral i mange utviklingsprosesser i store og små bedrifter og klynger innenfor bransjer som fornybar energi, havbruk, skognæringen og industri. Iversen er sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole.

Kontaktpersoner i Ocean GeoLoop AS:

Odd-Geir Lademo, adm. direktør, mobil: 92 05 29 01,
e-post: odd.geir.lademo@oceangeoloop.no
Anders Onarheim, styreleder Ocean GeoLoop AS, mobil: 90 70 86 43

Bjørn Richard Johansen, pressekontakt, First House:
mobil: 47 80 01 00, e-post: brj@firsthouse.no

Fotos av ledergruppen er vedlagt


Fakta om Ocean GeoLoop

  • Ocean GeoLoop er etablert som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.
  • Selskapet har utviklet tekno-biologiske system for fangst, lagring og utnyttelse av CO2 , som forventes å være teknisk og økonomisk skalerbart.
  • Ocean GeoLoop jobber «med naturen» og tar i bruk naturens eget kretsløp. Selskapet sikter blant annet på å konvertere miljøutslipp til verdifulle marine bioprodukter med sterkt voksende etterspørsel i det globale markedet for blant annet drivstoff og fôr- og matproduksjon.
  • Selskapet ledes av Odd-Geir Lademo, mens styret består av Anders Onarheim, Ole Jørstad, Hans Kristian Hustad, Ebbe Deraas og Morten Platou.
  • På eiersiden er blant annet First Fondene, GLS Real Estate, DNB Asset Management, Gluteus Medius, MP Pension og Bergen kommunale pensjonskasse.
  • For mer informasjon: www.oceangeoloop.com

Bilder

Odd-Geir Lademoen, Adm. direktør, Ocean GeoLoop
Odd-Geir Lademoen, Adm. direktør, Ocean GeoLoop
Last ned bilde
Jan Arne Berg, Chief Construction Officer, Ocean GeoLoop
Jan Arne Berg, Chief Construction Officer, Ocean GeoLoop
Last ned bilde
Lars Strøm, Chief Project Officer, Ocean GeoLoop
Lars Strøm, Chief Project Officer, Ocean GeoLoop
Last ned bilde
Ove Lande, Chief Commercial Officer, Ocean GeoLoop
Ove Lande, Chief Commercial Officer, Ocean GeoLoop
Last ned bilde
Viggo Iversen, Chief Operating Officer, Ocean GeoLoop
Viggo Iversen, Chief Operating Officer, Ocean GeoLoop
Last ned bilde

Om Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop
Ocean GeoLoop
Neptunvegen 6
7652 Verdal

http://www.oceangeoloop.com

Følg pressemeldinger fra Ocean GeoLoop

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ocean GeoLoop på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ocean GeoLoop

Norge trenger flere gründere, sa statsminister Erna Solberg: Møtte gründeren Hans Gude Gudesen i Ocean GeoLoop29.7.2021 20:12:11 CEST | Pressemelding

Statsminister Erna Solberg besøkte Ocean GeoLoop AS i Verdal i dag. Her fikk hun orientering av Ocean GeoLoop, SINTEF og Norske Skog. Ocean GeoLoop AS utvikler, piloterer og kommersialiserer multifunksjonell miljøteknologi for karbonfangst, -lagring og utnyttelse. Selskapets løsninger bygger på mer enn 15 års forskning og utvikling i nært samarbeid med blant annet SINTEF i Trondheim. Det siste året har Ocean GeoLoop AS utviklet et tett industrielt samarbeid med Norske Skog, som nylig gikk inn på eiersiden i selskapet.