OBOS

OBOS-banken har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

Del

Målet med prinsippene er at banker verden over skal ta en aktiv og ledende rolle i den grønne omstillingen. Hittil har mer enn 300 banker sluttet seg til prinsippene.

Administrerende direktør i OBOS-Banken Øistein Gamst Sandlie. Fotograf: Hampus Lundgren.
Administrerende direktør i OBOS-Banken Øistein Gamst Sandlie. Fotograf: Hampus Lundgren.

- Bærekraft er allerede en integrert del av OBOS-banken sin virksomhet, og det arbeides aktivt med å tilby produkter og rådgivning som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Banken har et mål om å bidra til den grønne omstillingen, og derfor tilbys grønne lån med bankens beste rente til miljøvennlige boliger og bærekraftige formål, sier administrerende direktør i OBOS-banken Øistein Gamst Sandlie.

I tillegg til å premiere grønne boliger med lavere rente står den sosiale bærekraften sterkt i OBOS-banken.

- OBOS-banken bidrar til å gi flere tilgang til boligmarkedet gjennom å gi lån til boligkjøp med boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie – som senker terskelen inn i markedet for mange. I år har også OBOS besluttet å øke satsingen på Bostart og Deleie kraftig, og vi har nå passert 1.000 solgte boliger med disse modellene, sier Sandlie.

FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift inngår i et helhetlig rammeverk som skal sikre at bankers strategi og virksomhet er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Ved å signere prinsippene forplikter man seg til å analysere sin miljømessige og sosiale påvirkning, sette seg mål der påvirkningen er størst og rapportere åpent på fremdriften.

- Å signere prinsippene er en naturlig videreføring av vårt arbeid med bærekraft. Vi skal fortsette å jobbe for å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet, samtidig som vi tar et tydelig sosialt ansvar. Prinsippene er med på å gi bærekraftsarbeidet vårt den fremdriften og strukturen som er nødvendig for at vi skal kunne bidra til et mer bærekraftig samfunn for dagens og fremtidige generasjoner, avslutter Sandlie.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i OBOS-Banken Øistein Gamst Sandlie. Fotograf: Hampus Lundgren.
Administrerende direktør i OBOS-Banken Øistein Gamst Sandlie. Fotograf: Hampus Lundgren.
Last ned bilde

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.