Helse Sør-Øst RHF

Nyutdannede intensivsykepleiere klare for jobb

Del

Siden pandemien startet vinteren 2020 har rundt 200 sykepleiere i Helse Sør-Øst startet utdanning innen intensivsykepleie. Fra nyttår er rundt 55 av disse ferdig utdannet og klare for jobb. Til sommeren er nye 80 intensivsykepleiere klare.

Foto: Anders Bayer/Oslo universitetssykehus HF
Foto: Anders Bayer/Oslo universitetssykehus HF
​​​ 

-          Mangel på ansatte med nødvendig intensivkompetanse har vært en kritisk faktor gjennom hele pandemien, derfor har vi økt antall utdanningsstillinger betydelig. Det er gledelig at flere av disse nå begynner å bli ferdig med utdanningen, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Sykepleier Mette Hvidsten er en av tre som nettopp har fullført sin videreutdanning med utdanningsstilling på Akershus universitetssykehus (Ahus) og som fra januar er på plass i jobb som intensivsykepleier.

200 stillinger

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2021 fikk Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å øke antall utdanningsstillinger med 54. Helse Sør-Øst økte antallet til 68. I tillegg til denne økningen var rundt 130 sykepleiere allerede i en intensiv utdanningsstilling da pandemien startet.

Helse Sør-Øst RHF vurderer nå om antall utdanningsstillinger skal økes ytterligere.

-          Vi skal ikke bare øke den samlede intensivkapasiteten, som vi tydelig har erfart er for lav. Vi skal også bli mindre avhengige av vikarer fra Danmark og Sverige, sier Rootwelt.

Utreder behovet

Arbeidet med å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet nasjonalt og i Helse Sør-Øst har allerede startet.

-          I tillegg til å øke antallet intensivsykepleiere, må vi få til en bedre oppgavedeling og god bruk av de samlede personellressursene, sier Rootwelt.

Denne utredningen vil forhåpentligvis legge grunnlaget for en bedre intensivkapasitet i fremtiden, samt gode planer for å trappe opp kapasiteten ved pandemier, masseskadesituasjoner og andre hendelser som krever endring i prioritering og organisering av intensivtjenestene.

Bilder

Foto: Anders Bayer/Oslo universitetssykehus HF
Foto: Anders Bayer/Oslo universitetssykehus HF
Last ned bilde
Administrerende direktør Terje Rootwelt Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør Terje Rootwelt Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom