Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt utvalg skal se på forenklinger for næringslivet

Del

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. Utvalget skal blant annet se på digitaliseringsmuligheter og hva Norge kan lære av andre land.

– Denne regjeringen har gjennom forenklinger spart samfunnet for milliarder av kroner.  Store og viktige forenklinger er allerede gjennomført. Et spørsmål er hvor stort potensialet for forenklinger er i det videre, og på hvilke områder. Nå setter vi ned et utvalg som skal gi regjeringen råd om hvordan forenklingsarbeidet bør tas videre, sier næringsminister Iselin Nybø.

Forenklinger bidrar til økt verdiskaping for både næringsliv og forvaltning. Samtidig er både regelverk og rapportering etablert for å ivareta sentrale samfunnshensyn, og dette er et avgjørende perspektiv å ha med når muligheter for forenkling skal vurderes.

Utvalget skal vurdere det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet.

Utvalgets sammensetning:

Medlemmer:

  • Styreleder Thomas Falck (leder), Oslo
  • Dekan Gry Agnete Alsos, Bodø
  • Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
  • Pensjonert skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, Oslo
  • Seniorrådgiver Jon Håkon Odd, Sogndal
  • Administrerende direktør Berit Rian, Trondheim
  • Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom