Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt utvalg skal gi råd om økt bearbeiding og produksjon av bærekraftige sjømatprodukter i Norge

Del

Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge

Utvalgsleder Kathrine Tveiterås med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Utvalgsleder Kathrine Tveiterås med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge

– Fiskeriressursene langs kysten vår skaper tusenvis av arbeidsplasser og verdier for milliarder av kroner. Nå setter vi ned et utvalg for å få råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Utvalget skal vurdere hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling, økt bearbeiding i Norge, og at sjømatindustrien skaper flere helårlige arbeidsplasser. Vurderingene skal ta utgangspunkt i at markedet stiller stadig større krav til bærekraft og hvilke muligheter dette gir for norsk sjømatindustri.

– Bærekraftig produksjon og lokale ringvirkninger er bærebjelker i regjeringens fiskeri- og sjømatpolitikk. Jeg gleder meg til å motta utvalgets konklusjoner og forslag, sier Ingebrigtsen.

Utvalget skal i tillegg gjennomgå de siste årenes utvikling i sjømatindustrien, med særlig vekt på hvitfiskindustrien. Det er lagt vekt på at utvalget skal ha representanter fra eller med erfaring fra fiskeindustrien selv.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og består av følgende medlemmer:

 • Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø)(Leder)
 • Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre (Ålesund)
 • Ørjan Nergaard, tidligere Båtsfjordbruket og styreleder i COD Cluster (Båtsfjord)
 • Sigvald Rist, Lofotprodukter AS (Vestvågøy)
 • Magnar Pedersen, Nofima (Tromsø)
 • Nina Jensen, REV Ocean (Oslo)
 • Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea, tidligere fisker (Ålesund)

Utvalgets mandat

Utvalget skal:

 • Vurdere muligheter for grønn omstilling og tilrettelegging for framtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien, med særlig vekt på bearbeidingsleddet.
 • Foreslå tiltak som kan bidra til økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge, og vurdere hvilke konsekvenser foreslåtte tiltak vil få for (1) total verdiskaping i sjømatnæringen, og (2) sysselsetting og bosetting i kystsamfunn med vekt på helårlige lønnsomme arbeidsplasser.
 • Gjennomgå de siste års utvikling i sjømatindustrien med vekt på teknologi, innovasjon, eierskap og struktur, og på hvordan gjeldende rammevilkår har bidratt til denne utviklingen.
 • Kartlegge hvilke strukturer, regelverk og drivere som påvirker og vil påvirke sjømatindustriens rammevilkår og bearbeidingsgraden av fisk i Norge fremover
 • Næringsorganisasjonene skal gi innspill til utvalget underveis gjennom en egen referansegruppe.

Nøkkelord

Bilder

Utvalgsleder Kathrine Tveiterås med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Utvalgsleder Kathrine Tveiterås med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom