Mattilsynet

Nytt tilfelle av skrantesjuke på elg

Del

Prøveresultater fra en selvdød elg funnet i Sigdal viser at dyret hadde skrantesjuke (CWD).

Dette er det sjette tilfelle av skrantesjuke hos elg i Norge. De fem første har vært av typen atypisk skrantesjuke som blir ansett ikke å smitte. Det var elgjegere som kom tilfeldig over det døde dyret og som meldte fra til viltforvalter i kommunen. Hjernemateriale ble sendt inn til Veterinærinstituttet for testing og det ga utslag på skrantesjuke. Hos dyr med atypisk skrantesjuke finner vi ikke smittestoff i lymfeknutene og det ble det heller ikke gjort i hodelymfeknutene fra denne elgen. Mattilsynet sender nå resten av dyret inn til Veterinærinstituttet for videre testing.


Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr
Siden starten i 2016 er over 94.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark og ser syke eller døde hjortedyr om å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel at dyr ikke skyr mennesker.
Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri vist seg å smitte til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.


To varianter av skrantesjuke
Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en variant som vi antar ikke er smittsom. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella. Atypisk skrantesjuke er fra før blitt funnet på fem elger; tre i Selbu, en i Lierne og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.
Les mer om de to variantene på Veterinærinstituttets sider.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Fraråder bruken av alle produkter fra Vernacare merket «OASIS» grunnet smitterisiko9.4.2022 09:31:44 CEST | Pressemelding

Det pågår et utbrudd i landets sykehus med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Bakterien stammer fra flere produkter fra Vernacare merket «OASIS». Mattilsynet har avdekket at produsenten og importøren ikke har god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert, og ber derfor alle helseinstitusjoner og eventuelle privatpersoner om å ikke bruke produktene inntil videre.

Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier23.3.2022 09:14:09 CET | Pressemelding

Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitteutbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaskekluter som brukes i helsetjenesten. Foreløpige laboratorieanalyser viser at disse kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa. Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Derfor trekkes nå produktene fra markedet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom