Mattilsynet

Nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Del

En drøy uke etter at den statlige fellingen av villrein i Nordfjella startet, er det funnet et nytt tilfelle av skrantesjuke. Dette er det åttende tilfellet av den dødelige hjortedyresykdommen i området siden kartleggingen startet i 2016.

Reinsdyrbukken ble skutt av et fellingslag fra Statens naturoppsyn, og smittestoffet ble påvist i dyrets lymfeknuter. Dette er det første positive tilfellet som er funnet under den statlige fellingen, som startet 7. november. Per 15. november hadde fellingslaget skutt 64 reinsdyr. Målet med aksjonen er utrydde skrantesjuke hos hjortevilt i Norge.

Fellingen foregår i regi av Statens naturoppsyn, og Mattilsynet har ansvar for prøvetaking og smittehåndtering. Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir det tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet.

- Vi regner med å finne flere positive dyr fremover. Skrantesjuke sprer seg fra dyr til dyr, og til miljøet, og det er derfor vi nå jobber med å fjerne hele stammen, sier Hallgeir Herikstad, CWD-koordinator i Mattilsynet.

Uttak av villreinstammen gjøres for å hindre at skrantesjuke sprer seg. Dette dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø.

Villreinstammen skal reetableres så raskt det er mulig, og Mattilsynet og Miljødirektoratet har utarbeidet en foreløpig plan for dette.

Les mer om skrantesjuke her.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom