Frivillighet Norge

Nytt Storting: Flertall for momskompensasjon til frivilligheten

Del

Etter valget er det flertall blant partiene som ønsker full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Legger vi til de som stemte for full kompensasjon i forrige periode, er flertallet overveldende.

Fra Frivillighet Norges markering for full og regelstyrt momskompensasjon. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Fra Frivillighet Norges markering for full og regelstyrt momskompensasjon. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

– Nå må vi endelig få fjernet skatt på dugnad. Vi forventer at en ny regjering har det høyt på prioriteringslisten, slik de har lovet alle de frivillige rundt om i landet i valgkampen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Kommende regjeringspartier er for momskompensasjon

Arbeiderpartiet lover i sitt partiprogram å «gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur.» Senterpartiet skriver at de vil «rettighetsfeste full momskompensasjon for alle frivillige lag og organisasjoner og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent». Også Frp, Venstre, MDG og KrF støtter frivillighetens hovedkrav i sine programmer. Ap, Sp og SV foreslo full momskompensasjon flere ganger i forrige periode.

– Full og regelstyrt momskompensasjonen er det viktigste kravet fra en samlet frivillighet, og vi har fått støtte for dette gjentatte ganger fra de som nå har flertall. Partiene holder ikke løftene sine om de ikke prioriterer momskompensasjon i forhandlingene om ny regjeringsplattform, sier Slotterøy Johnsen.

Lenker/bakgrunnsinformasjon:

Fra forrige periode:

Behandling av St. Meld. 10 (2018-2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken

Forslag nr. 3 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å omgjøre merverdiavgiftskompensasjonen til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som refunderes, opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 pst.

(Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for)

Lenke: https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/debatten-om-frivillighetsmeldingen/

Behandling av statsbudsjett for 2021, merknader til finansinnstillingen:

Ap: Disse medlemmer vil innføre full momskompensasjon, slik at organisasjonene kan bruke sin tid til aktivitet, og sørge for at barn og unge inkluderes, uavhengig av familienes økonomi.

SP: Disse medlemmer viser til Senterpartiets alternative budsjett, hvor vi foreslår å øke rammen for momskompensasjonsordningen med 350 mill. kroner.

SV: Dette medlem viser til at frivilligheten er en av fellesskapets grunnsteiner, og foreslår derfor en opptrapping opp til full momskompensasjon

Lenke: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/statsbudsjettet-for-2021/

Oversikt over frivillighetspolitikk i partiprogrammene:

https://www.frivillighetnorge.no/politikk/partienes-programprosesser/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra Frivillighet Norges markering for full og regelstyrt momskompensasjon. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Fra Frivillighet Norges markering for full og regelstyrt momskompensasjon. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Last ned bilde
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge) (Bildet kan brukes fritt mot fotokreditering)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom