Norsk Fjernvarme

Nytt rekordår for fornybar fjernvarme i norske byer

Del

Produksjonen av fjernvarme nådde en ny toppnotering i Norge i fjor, etter flere år med sammenhengende vekst. En mer normal sommer enn i 2018 ga litt lavere produksjon av fjernkjøling.

Produksjonen av fjernvarme fortsatte å øke i fjor, blant annet i Norges største fjernvarmeby, Oslo.
Produksjonen av fjernvarme fortsatte å øke i fjor, blant annet i Norges største fjernvarmeby, Oslo.

– Det er gledelig å se at produksjonen øker og at enda mer energi som ellers ikke ville ha blitt brukt kommer til nytte i oppvarmingsmarkedet. Det betyr mer plass i byenes strømnett til elektrifisering av for eksempel transportsektoren, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble publisert onsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,5 milliarder kilowattimer (TWh) i 2018 til 6,6 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling sank fra 222 til 192 millioner kilowattimer (GWh) i samme periode.

– Tar vi med Svalbard, som vi gjør på Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no, var varmeproduksjonen over 6,7 TWh. At leveransen av fjernkjøling gikk litt ned sammenlignet med den veldig varme sommeren i 2018 var forventet, sier Tomren-Berg.

Han understreker likevel at aktiviteten i fjernkjølemarkedet er økende.

– Det bygges nå ny fjernkjøling i byer som Kristiansand, Bergen og Sandnes. I tillegg er det nå lagt en strategi for mer fjernkjøling også i Oslo, påpeker Tomren-Berg.

Urbane energikilder

fjernkontrollen.no, som ble oppdatert med nasjonale tall samtidig som SSB-statistikken ble tilgjengelig, ligger en detaljert oversikt over hvilke energikilder som brukes til fjernvarme og fjernkjøling forskjellige steder i landet.

Omlag halvparten av all fjernvarme i Norge basert på spillvarme fra avfallssektoren og industrisektoren. Den nest største kilden er bioenergi, og andelen økte i 2019, men variasjonen i hva slags bioenergi som brukes er stor. I tillegg utnyttes forskellige typer storskala varmepumper og overskuddselektrisitet. I kjølemarkedet er det særlig frikjøling fra kalde fjorder og kjøling fra varmepumper som dominerer.

– Det er fascinerende å se mangfoldet i hva som kan brukes til fjernvarme. Det er byene og tettestedenes lokale varme- og kjøleressurser som utnyttes. Fjernvarme og kjøling er altså kortreist, urban energi, sier Tomren-Berg.

Han oppfordrer alle fjermvarmekunder og andre interesserte å klikke seg rundt på fjernkontrollen.no og sjekke hvor den urbane energien kommer fra der de bor.

Stadig renere

Fjernvarme har vært helt avgjørende for utfasingen av oljefyring i norske byer de siste årene. Enova har tidligere anslått at omlag halvparten av den produserte fjernvarmen har gått til dette. Samtidig har fjernvarmen nær fjernet sin egen bruk av fossile kilder. I 2019 var andelen fossil olje på bare 0,6 prosent av den nasjonale produksjonen. 

– De aller fleste anleggene klarer seg nå helt uten fossil energi i normal drift. Den lille, gjenværende bruken av fossil olje eller gass er stort sett knyttet til beredskap for å sikre forsyningen ved uforutsette hendelser, sier Tomren-Berg.

– Men arbeidet fortsetter i bedriftene for å få fossilandelen enda lavere, legger han til.

Tromsø årets klatrer

Det er i de store byene det produseres mest fjernvarme, og som vanlig er det Oslo, Trondheim og Bergen som topper lista. Deretter kommer Hamar, mens Trømsø klatret til femteplassen i fjor. 

– Fjernvarmen i Tromsø er i frisk vekst og Kvitebjørn Varme har spennende ting på gang. Troms-bedriften er blant annet i gang med å bygge et stort seseonglager for spillvarme, sier Tomren-Berg.

Han tror det vil komme flere slike lagringsløsninger tilknyttet fjernvarme framover.

– Slik termisk lagring er er mye billigere enn elektrisk lagring og vil gjøre at enda mer spillvarme kan utnyttes, sier kommunikasjonssjefen.

Næringsbygg største marked

59 prosent av fjernvarmen i Norge i fjor ble levert til tjenesteytende næringer, mens husholdningene sto for 26 prosent. Den resterende andelen på 15 prosent gikk til industrien.

– Industri-andelen gikk noe ned i fjor, men det tror vi er forbigående. Det er stort potensial for å bruke mer fjernvarme til å erstatte fossilt varmebehov i norske industribedrifter og vi ser nye prosjekter komme på dette området, sier Tomren-Berg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Produksjonen av fjernvarme fortsatte å øke i fjor, blant annet i Norges største fjernvarmeby, Oslo.
Produksjonen av fjernvarme fortsatte å øke i fjor, blant annet i Norges største fjernvarmeby, Oslo.
Last ned bilde
Den nasjonale energimiksen i fjernvarmen i 2019. (Kilde: fjernkontrollen.no)
Den nasjonale energimiksen i fjernvarmen i 2019. (Kilde: fjernkontrollen.no)
Last ned bilde
De ti største fjernvarmeselskapene og de ti største fjernvarmebyene i 2019. (Kilde: fjernkontrollen.no)
De ti største fjernvarmeselskapene og de ti største fjernvarmebyene i 2019. (Kilde: fjernkontrollen.no)
Last ned bilde

Om Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme
P.b. 7184 Majorstuen
0307 Oslo

http://www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og -kjøling basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 45 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører og konsulenter). Medlemmene står for over 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.

Følg pressemeldinger fra Norsk Fjernvarme

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Fjernvarme på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Fjernvarme

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom