Mattilsynet

Nytt regelverk for økologisk produksjon

Del

EU-regelverket for økologisk produksjon ble lørdag 18. mars gjeldende i Norge. Norske produsenter har nå et oppdatert og forutsigbart regelverk, med like rammer som EU-landene. Dette legger bedre til rette for handel med norske økologiske produkter.

EUs regelverk for økologisk akvakultur er også nå gjeldende i Norge, noe som er spesielt viktig for handel med økologisk laks. Regelverket omfatter også økologisk vin, noe som har vært etterspurt av næringen.

- Det nye regelverket sikrer like konkurransevilkår for norske virksomheter, og dermed bedre grunnlag for handel med økologiske produkter. Det vil også fremme klarere regelverksrammer, og dermed mer forutsigbarhet for de økologiske produsentene, sier Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Mattilsynet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hørt EU-regelverket løpende siden 2010. De fleste av endringene er derfor allerede godt kjent.

Nye muligheter og nye krav
Det blir mulig å benytte EU-logoen ved merking av økologiske produkter, noe næringen har etterspurt i forbindelse med handel med EU-landene. Regelverket innebærer enkelte forenklinger, men også enkelte innstramminger, som krav til bruk av mer lokalt produsert fôr, nytt minimumskrav til fast dekke i sauefjøs og innstramming i krav til parallellproduksjon.

Landbruks- og matministeren ga i fjor høst EU-kommisjonen beskjed om at Norge aksepterer at økologiregelverket blir tatt inn i EØS-avtalen uten tilpasninger og unntak. For at regelverket skulle bli tatt inn i EØS-avtalen måtte Island også gi sitt samtykke, noe de nå har gjort.

-Det er viktig at norske økologiske produsenter gjør nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene, sier Monica Wear Stubberud.

Les mer om endringene i regelverket på mattilsynet.no.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom