Felleskjøpet Agri

Nytt kraftfôr til årets beitesesong

Del

Felleskjøpet Agri lanserer nytt kraftfôr spesielt tilpasset beitegras med et høgt innhold av protein.

I beitesesongen er det ofte utfordrende å opprettholde ønska fettprosent i mjølka. Formel Profet er Felleskjøpets kraftfôr for å bedre vommiljøet og øke fettinnholdet i mjølka. Kraftfôret har et høgt innhold av fordøyelig fiber og beskytta vegetabilsk fett. For at tiltaksblandinga skal være enda mer aktuell på forsommerbeite, lanserer vi nå en ny versjon tilpasset beitegras med et høgt innhold av protein – Formel Profet Beite.

Formel Profet Beite har gode fysiske egenskaper for å stabilisere vommiljøet. Det høge innholdet av fordøyelig fiber er ideelt for å tilby kua et smakelig og stabiliserende kraftfôr i beitesesongen. Proteinnivået i blandinga er senket sammenlignet med Formel Profet for å matche et ungt og bladrikt beitegras, og vil tilsvare et 90-kraftfôr med tanke på PBV-verdi. Økt fiber og redusert proteinnivå gir mindre utfordring med løs avføring og redusert appetitt på kraftfôr.

Motvirker fettreduksjon

Formel Profet Beite inneholder byggesteiner for økt produksjon av mjølkefett. Beitegras har et høgt innhold av flerumettede fettsyrer. Når disse kommer ned i vomma reduseres fibernedbrytninga og gir dermed et lavere innhold av fett i mjølka. Vomstabilt og mettet vegetabilsk fett i kraftfôret motvirker reduksjonen av fettinnhold i mjølka og bidrar til økt mjølkepris.

Formel Profet Beite kan brukes som eneste kraftfôr eller som grunnkraftfôr sammen med Formel Elite eller Formel Premium. Effekten av tiltaksblandinga vil være størst som eneste kraftfôr. Ved bruk av et norskbasert kraftfôr i miksen sammen med grovfôret, vil Formel Profet Beite passe godt som robotkraftfôr. Tilsetting av kraftfôr sammen med grovfôret vil også bidra til økt grovfôropptak, noe som er gunstig for å øke fettprosenten i mjølka.

Overgangen

Det er viktig å tilpasse kraftfôrnivået til beitekvaliteten for å opprettholde et godt vommiljø og høyt fettinnhold i mjølka. Ved beiteslipp på godt beite bør kraftfôret reduseres med 1-3 kg avhengig av kraftfôrnivå. Reduksjonen bør skje samme dag som beiteslipp. Det er stor fordel at kyrne får begrensa beitetilbud de første dagene, slik at overgangen for vomma ikke blir for brå.

Hvis du opplever at kyrne ikke vil ta opp kraftfôrrasjonen, betyr det at de blir tildelt for mye kraftfôr Det er lite økonomisk å ligge så høgt på kraftfôrtildeling i beitesesongen at det er kuas appetitt på kraftfôr som styrer opptaket. Det fører til et lavere opptak av beitegras enn om kraftfôrnivået er senka til et nivå der vi fortsatt opprettholder godt vommiljø og appetitt på kraftfôr.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Figur 1: Kraftfôrbehovet i beitesesongen avhenger av næringsinnholdet i beitegraset og kyrnes tilgang til gras på beite. Graset har høg energikonsentrasjon ved tidlig utvikling og energikonsentrasjonen vil gå ned utover sommeren. Tilgangen på beitegras avhenger av antall kyr på beitet og lengden på graset. Sammen med beitekvaliteten vil dette avgjøre opptaket av fôrenheter på beitet. Kraftfôrbehovet må derfor tilpasses utover beitesesongen etter som beitetilbudet endrer seg.
Figur 1: Kraftfôrbehovet i beitesesongen avhenger av næringsinnholdet i beitegraset og kyrnes tilgang til gras på beite. Graset har høg energikonsentrasjon ved tidlig utvikling og energikonsentrasjonen vil gå ned utover sommeren. Tilgangen på beitegras avhenger av antall kyr på beitet og lengden på graset. Sammen med beitekvaliteten vil dette avgjøre opptaket av fôrenheter på beitet. Kraftfôrbehovet må derfor tilpasses utover beitesesongen etter som beitetilbudet endrer seg.
Last ned bilde

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri konsern har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.