OsloMet

Nytt forskningsprosjekt om fattigdom i Europa

Del

OsloMet har fått 30 millioner kroner fra EUs forskningsprogram Horisont 2020 til et forskningsprosjekt om hvordan kvinner og menn med lav inntekt og lav utdannelse opplever velferdsstaten i sju europeiske land.

Forskningsprosjektet «EUROSHIP – Hvordan motvirke ulikhet i sosialt medborgerskap» vil kartlegge erfaringene til tre sårbare befolkningsgrupper med lav inntekt og utdannelse: unge voksne, familier med omsorgsforpliktelser, og eldre og funksjonshemmede med varige omsorgsbehov. 

Prosjektet vil bringe frem kunnskap om hvor effektiv velferdspolitiske tiltak i Europe er for å minske forekomsten av fattigdom og sosial ekskludering i Europa.

I prosjektet deltar forskere fra Estland, Italia, Norge, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Ungarn. Prosjektet ledes av OsloMet.

OsloMet skal samarbeide med Social Platform, som er den største paraplyorganisasjonen for europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner innen den velferdspolitiske sektoren i Europa.

Torsdag 27. februar og fredag 28. februar møtes omlag 50 representanter for europeiske forskningsinstitutter, universiteter, fagforeninger og frivillige organisasjoner fra elleve europeiske land og Den europeiske unionen på OsloMet. Her vil det diskuteres hvordan samfunnsvitenskapene kan bidra til å videreutvikle den sosiale dimensjonen i EU.

Hvordan styrke mulighetene for samfunnsdeltakelse?

Et viktig mål for forskningsprosjektet er å utvikle politikkanbefalinger for hvordan EU og medlemsstatene kan styrke mulighetene for full og likeverdig samfunnsdeltakelse for kvinner og menn med lav inntekt og utdannelse.  

– EU må komme mer på banen for personer som er i risikosonen for å bli fattige og sosialt ekskludert. Folk med lav utdanning og inntekt må føle at de har noe igjen for å være medlem av EU, sier OsloMet-professor Rune Halvorsen, prosjektleder for EUROSHIP.

– Det er maktpåliggende at EU evner å vise at de har positiv betydning for innbyggernes muligheter til å leve det livet de har gode grunner til å ønske seg, sier Halvorsen.

Ny kunnskap om EUs sosiale rettigheter

EUROSHIP vil produsere ny kunnskap om hvordan EU kan støtte medlemsstatene og Norge i arbeidet med å virkeliggjøre målsettingene i Den europeiske pilaren om sosiale rettigheter.

– Den europeiske pilaren om sosiale rettigheter er det rette verktøyet for å gi bedre leve- og arbeidsvilkår for alle i EU, sier Kélig Puyet, direktør i Social Platform.

– Suksessen til pilaren avhenger av en helhetlig implementeringsplan som omfatter lovgivning og politiske tiltak som definerer sosiale minimumsstandarder og balanserer sosiale og økonomiske hensyn. Sivilsamfunnsorganisasjoner må også involveres på en meningsfylt måte i beslutningsprosessene. Vi håper dette prosjektet kan hjelpe til å belyse de mest effektive måtene dette kan oppnås på, sier Puyet.

EUROSHIP vil forbedre kunnskapsgrunnlaget for å utforme evidensbasert og innovative politiske tiltak som kan gjøre det enklere for EU og nasjonale myndigheter å fremme full og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer som risikerer å bli fattige eller sosialt ekskluderte. 

EUROSHIP er et treårig forskningsprosjekt finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Konferanse på OsloMet

Pressen er invitert til å delta på konferansen, og det vil også være mulig å intervjue forskerne og representantene for sivilsamfunnsorganisasjonene før, under og etter konferansen på OsloMet 27- 28 februar, begge dager kl 9-16.

Les mer om prosjektet:

https://cordis.europa.eu/project/id/870698
https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/euroship

Mediehenvendelser

Rune Halvorsen
Prosjektleder for EUROSHIP
OsloMet
Tel. +47 67 23 80 78
rune.halvorsen@oslomet.no

Helen Joseph
Kommunikasjons- og medierådgiver, Social Platform
Tel. +32 (0) 489 77 26 94
helen.joseph@socialplatform.org

Nøkkelord

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom