NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Nytt forskningsprosjekt kartlegger klima, fred og sikkerhet i en rekke land

Del

Klima og sikkerhet står høyt på Norges agenda i Sikkerhetsrådet. Nå lanserer NUPI og svenske SIPRI et UD-støttet prosjekt om nettopp dette. Først ut er et faktaark om klima, fred og sikkerhet i Somalia.

Bildet viser en vannstasjon som African Union Mission in Somalia (AMISOM) har renovert i Somalia. Foto: AMISOM
Bildet viser en vannstasjon som African Union Mission in Somalia (AMISOM) har renovert i Somalia. Foto: AMISOM

Forskningsprosjektet Climate-related Peace and Security Risks lanserer 4. februar sitt første faktaark, om Somalia

Lanseringen skjer i forkant av FNs sikkerhetsråds møte om Den afrikanske unions (AU) fredsbevarende styrke i Somalia (AMISOM), som er planlagt til slutten av februar.

Prosjektet er et samarbeid mellom NUPI og SIPRI, med finansiering fra Utenriksdepartementet, og har som mål å generere pålitelig, relevant og handlingsorientert informasjon og analyse om klimarelaterte fred- og sikkerhetsutfordringer for utvalgte land og regioner på sikkerhetsrådets agenda. 

De to institusjonene utfyller hverandre godt. NUPI har betydelig erfaring med forskning på FNs fredsoperasjoner og Sikkerhetsrådet, og SIPRI har gjort omfattende forskningsarbeid på effektene av klimaendringer.

Hovedproduktet fra prosjektet er en serie faktaark om landene.

Hvordan påvirker klimaendringer fred og sikkerhet i Somalia?

Somalia er svært utsatt for konsekvensene av klimaendringer og ekstremvær. Eksempler på slike er tørke, sandstorm og økt temperatur, men også økende grad av flom, uregelmessig nedbør og sykloner.

Uten tilstrekkelige handling vil disse faktorene sannsynligvis gjøre forholdene verre i det allerede sårbare landet, og påvirke folks levebrød, som igjen kan ha negative konsekvenser for stabilitet og sikkerhet i Somalia. Hyppigere og intens tørke og flom forverrer allerede i dag levekårene i Somalia, marginaliserer berørte grupper og forårsaker spenninger i samfunnet, knyttet til tilgang til ressurser.

Som funnene i dette faktaarket viser, har alt dette implikasjoner for pågående konflikt og sikkerhet:

  • Uønskede klimaeffekter, som tørke og flom, fører til at mennesker fordrives, spesielt når klimaet påvirker jordbrukslevebrødet deres. Denne fordrivelsen kan føre til spenninger i lokalsamfunn, på nasjonalt nivå og forstyrre eksisterende avtaler om fred. Leire bestående av internt fordrevne mennesker kan være sentrale steder for klankonflikt og rekruttering til væpnede grupper.
  • Bevæpnede grupper, som Al Shabaab, kan dra nytte av klimaeffektene ved å posisjonere seg som en tjeneste- og nødhjelpsleverandør etter katastrofer som tørke og flom.
  • Uforutsette katastrofer kan knytte lokale ressurskonflikter til bredere usikkerhet når lokale eliter bruker katastrofene til å ta mer kontroll over ressurser for å fremme sine strategiske mål eller søke allianser med nasjonale eliter, med et mål om å styrke sin posisjon i lokale konflikter.

Les mer om faktaarket og anbefalingene som adresserer utfordringene her.

Prosjektets neste faktaark omhandler Sør-Sudan og vil bli publisert i slutten av februar.

Fotobyline: AMISOM

Videre lesning:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser en vannstasjon som African Union Mission in Somalia (AMISOM) har renovert i Somalia. Foto: AMISOM
Bildet viser en vannstasjon som African Union Mission in Somalia (AMISOM) har renovert i Somalia. Foto: AMISOM
Last ned bilde

Lenker

Om NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt
C. J. Hambros plass 2 d
0130 Olso

22 99 40 04https://www.nupi.no

NUPI tilbyr tjenester innen forskning, analyse og utredning, i tillegg til undervisningsrelaterte tjenester rettet mot skolen.

Følg pressemeldinger fra NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NUPI - Norsk Utenrikspolitisk Institutt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom