Diakonhjemmet

Nyskapende behandling av eldre med psykisk sykdom

Del

Tenk deg at du er gammel, har alvorlig psykisk sykdom og flere somatiske sykdommer, samtidig. Da trenger du eksperter fra flere sykehusavdelinger og fra ulike deler av primærhelsetjenesten, samtidig.

Inne er lokalene totalrenoverte og moderne, blant annet med døgnrytmestyrt belysning. .
Inne er lokalene totalrenoverte og moderne, blant annet med døgnrytmestyrt belysning. .

På Diakonhjemmet sykehus åpner helseminister Bent Høie 27. august Alderspsykiatrisk avdelings nye lokaler, bygget i sykehusets eldste bygning inne i den somatiske delen av sykehuset.

Flest får behandling hjemme
Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus har ansvar for eldre pasienter i til sammen seks bydeler i Diakonhjemmets og Lovisenbergs sektor. Selve døgnposten har bare 12 senger. Avdelingen jobber nemlig først og fremst ambulant og poliklinisk. Målet er at færrest mulig av så hardt rammede mennesker skal trekkes ut av sine vante omgivelser. Så sant det er mulig skal de møte sine behandlere og hjelpere hjemme eller på det sykehjemmet de bor. Avdelingen har allerede flere års erfaring med å organisere tjenestene fleksibelt rundt pasienten og på tvers av helsetjenestenivåene gjennom landets eneste FACT-eldre (se fakta). 

Ekspertene samlet på ett sted
Tidligere lå den alderspsykiatriske avdelingen på Tåsen. Da måtte enten pasientene eller behandlerne fraktes mellom avdelingen og sykehuset på Steinerud når de hadde somatiske problemstillinger. 

Nå ligger avdelingen vegg-i-vegg med akuttmottak og intensivavdeling, medisinsk og geriatrisk kompetanse og radiologi og laboratoriet. Siden avdelingen flyttet inn i hoveddelen av sykehuset på forsommeren har flere pasienter med komplekse og parallelle problemstillinger innen psykiatri og somatikk allerede vært behandlet mer effektivt og helhetlig enn da avdelingen lå utenfor sykehuset. 

- Nærheten skaper trygghet for at alle ekspertgrupper er lett tilgjengelig og kan diskutere utfordringer umiddelbart og ved pasientens seng, sier avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden. 

Innovative løsninger
Pasientbehandlingen overfor denne sårbare pasientgruppen er persontilpasset også ved at alle pasienter gjennomgår en nøye psykofarmakologisk utredning. Det innebærer at sykehusets Senter for psykofarmakologi analyserer pasientenes enzym- og reseptorprofiler. Slik sikres det at et ofte omfattende medisinbehov er nøye vurdert, riktig dosert, faktisk virkningsfullt for den enkelte og med færrest mulig bivirkninger.

Innenfor veggene i sykehusets moderniserte eldste bygning, er det nå gulvvarme og balansert ventilasjon individuelt styrt for hvert rom. Her prøves det nå også ut, for første gang i en hel alderspsykiatrisk sykehusavdeling, terapeutisk belysning. Lyset skifter farge og styrke automatisk for at pasientene skal hjelpes til en naturlig døgnrytme. Det bidrar til energi og ro for både pasienter og personale avhengig av tidspunkt på døgnet. Erfaringen så langt er positiv.

Fakta, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus:

 • Områdefunksjon for Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor (til sammen 6 bydeler/280 000 innbyggere).
 • Døgnpost med 12 senger + ca. 10 000 årlige polikliniske konsultasjoner. 
 • I dag er avdelingen organisert rundt pasientens behov ved omfattende ambulant behandling hjemme hos pasienten i tett samarbeid med primærhelsetjenesten, gjennom FACT-eldre (Flexible Assertive Community Treatment). Samtidig er utredning og behandling i poliklinikk og døgn blitt mer høyspesialisert og skreddersys den enkeltes sykdomsbilde. 
 • Sentralt i avdelingens drift er daglig samarbeid mellom fagpersoner i primærhelsetjenesten, poliklinikk og sengepost og er en materialisering av helsefellesskapet. 
 • Gruppebehandling i tett samarbeid mellom FACT og sengepost bidrar også til færre og kortere innleggelser. 
 • Spesialister i geriatri er en del av behandlingsteamet under utredning og behandling i døgn og poliklinikk, og avdekker og behandler somatiske sykdommer som forverrer psykisk lidelse. De geriatriske og alderspsykiatriske fagmiljøene blir nå samlokalisert i en felles poliklinikk.
 • Sykehusets Senter for psykofarmakologi analyserer pasientenes enzym- og reseptorprofiler som del av den persontilpassede behandlingen. 
 • Arealer til døgnenhet og poliklinisk gruppebehandling ligger i Diakonhjemmets eldste bygg, fra 1900.
 • Lokalene har bevart de opprinnelige kvalitetene med god takhøyde, store vinduer og gode rom med direkte tilgang til sykehusets parkområde. I tillegg er bygningen oppgradert til høyeste standard med blant annet balansert ventilasjon som er individuelt styrt for hvert rom, gulvvarme og døgnrytmestyrt belysning som bidrar til gunstig døgnrytme for både pasienter og ansatte.

NB til aktuelle medier: 
For påmelding til åpningen fredag 27.8. kl. 8.30-9.30 eller spørsmål om tilbudet: Ta kontakt med 
pernille.l.morkhagen@diakonsyk.no eller på tlf: 98203145

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Inne er lokalene totalrenoverte og moderne, blant annet med døgnrytmestyrt belysning. .
Inne er lokalene totalrenoverte og moderne, blant annet med døgnrytmestyrt belysning. .
Last ned bilde
En engasjert gjeng i Alderspsykiatrisk avdeling. Det skaper trygghet også for ansatte å jobbe vegg-i-vegg med somatisk ekspertise.
En engasjert gjeng i Alderspsykiatrisk avdeling. Det skaper trygghet også for ansatte å jobbe vegg-i-vegg med somatisk ekspertise.
Last ned bilde
Det er høye krav til sikkerhet i døgnenheten. Likevel skaper parken utenfor naturnær atmosfære på terrassen.
Det er høye krav til sikkerhet i døgnenheten. Likevel skaper parken utenfor naturnær atmosfære på terrassen.
Last ned bilde
Alderspsykiatrisk avdeling har flyttet inn i sykehusets eldste bygning, fra 1900.
Alderspsykiatrisk avdeling har flyttet inn i sykehusets eldste bygning, fra 1900.
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no
 • Det norske Diakonhjem er en privat, ideell stiftelse innenfor Den norske kirke – stiftet i 1890.
 • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
 • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg AS.
 • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

 

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom