Miljøstiftelsen Bellona

Nyskapande energiløysing for framtidas reisemål

Del
Ein ny rapport viser at det kan kuttast store mengder CO2-utslepp frå norske reiselivsdestinasjonar årleg. Berre i Flåm syner prosjektet at det kan kuttast heile 12 000 tonn CO2 årleg. – Ein må sjå heile destinasjonen under eitt, og lage ei omfattande tiltakspakke frå sjø til land som omfattar all reiselivsaktivitet, ikkje berre cruisetrafikken, seier hamnesjefen i Aurland, Tor Mikkel Tokvam.
Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal viser stolt frem rapporten om den nyskapende energiløsningen. I bakgrunnen ser man deler av prosjektgruppen og varaordføreren. Fra venstre, Tor Mikkel Tokvam fra Aurland Hamnevesen, Tale Marie Astad Paulshus fra Hafslund Rådgivning, Arve Tokvam fra Norway’s best, David Underdal som er varaordfører i Aurland og Ordfører Trygve Skjerdal. 

Foto: Odd Mehus, NTB
Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal viser stolt frem rapporten om den nyskapende energiløsningen. I bakgrunnen ser man deler av prosjektgruppen og varaordføreren. Fra venstre, Tor Mikkel Tokvam fra Aurland Hamnevesen, Tale Marie Astad Paulshus fra Hafslund Rådgivning, Arve Tokvam fra Norway’s best, David Underdal som er varaordfører i Aurland og Ordfører Trygve Skjerdal. Foto: Odd Mehus, NTB

Rapporten, som er støtta av Enova, er utarbeida av Aurland Hamnevesen og Hafslund Rådgivning, i samarbeid med Miljøstiftelsen Bellona, Norway`s best, Sygnir, Hafslund og Ocean Hyway Cluster  og skisserer berekraftige løysningar for framtidas reiseliv.

Bakgrunn for samarbeidet er Stortingsvedtaket frå 2018 som krev nullsutslipp av klimagassar for passasjerskip i verdsarvfjordane frå 1. januar 2026.

Konklusjonen i rapporten er at det årleg kan kuttast 30 000 tonn CO2-utslepp ved å etablere eit heilskapleg energisystem på turistdestinasjonen Flåm, der restkapasiteten frå landstraumanlegg vert utnytta til å elektrifisere transport på tvers av sektorar og teknologi.

– Slike ambisjonar og vilje til handling må støttast og heiast fram. Skal vi ta vare på verdsarvfjordane for kommande generasjonar, må det gjennomførast snarlege tiltak, og no viser Flåm at dei ynskjer nettopp det, seier seniorrådgjevar Sigurd Enge i Bellona. 

Han meiner at denne rapporten er ei god oppskrift på eit berekraftig reiseliv for andre reiselivsdestinasjonar.

Konseptet som er utgreidd, bygger på at ein ser heile destinasjonen under eitt.
– Det vil gje større utsleppskutt enn om ein berre ser på skipstrafikken, for ei berekraftig løysing for cruiseskip er berre ein liten del av det heile. Landstraum er nøkkelen. Tenker vi heilskapleg, kan vi utnytte restkapasitet frå landstraumanlegg til å elektrifisere transport på tvers av sektorar og teknologi, og sørge for eit skikkeleg sprang mot det heilelektrifiserte samfunnet, seier hamnesjefen og legg til at dei som står bak utgreiinga dekkjer heile verdikjeda, som gir integritet og garanterer for realisme og kvalitet i løysingane.

Eit utstillingsvindauge

Den store lokale reiselivsaktøren Norway’s best har også delteke i prosjektet.
– Vi har ambisjonar om å inkludere både sjø og land når vi skal utvikle berekraftige løysingar for framtidas reiseliv. Det viktige er kva ein kan få til av samla kutt i utslepp, ikkje om dei kjem på sjø eller land, eller om dei er hårfint innanfor eller utanfor verdsarvgrensa, seier Arve Tokvam, leiar for kommunikasjon og strategi i Norway’s best AS.

– Breidda av teknologiske løysingar som er skissert viser at det arbeidet som er gjort har stor overføringsverdi til andre reisemål, seier prosjektleiar Tale Marie Paulshus i Hafslund Rådgivning.

Sjøfartsdirektoratet har nyleg levert forslag til innretning av regelverk for nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026. I påvente av at teknologien for nullutslepp er moden for større skip, har direktoratet skissert ei overgangsløysing basert på biogass. Ei slik løysing vil bety stopp for cruise til Flåm etter 2026. 

– Planane vi no har skissert er avhengig av at vi får på plass auka straumtilførsel til Flåm og etablert eit landstraumanlegg. Men utan cruisetrafikk, ingen landstraum eller investeringsevne, og utan dei to nøkkelfaktorane kan ikkje dette innovative prosjektet realiserast. Landstraum er avgjerande, avsluttar hamnesjef Tor Mikkel Tokvam og legg til  at reiselivet i Aurland ynskjer å gå først i det grøne skiftet, og ikkje bli sitjande att på kaia i Flåm mens politikarane i Oslo vedtek symbolske klimakutt.

Tiltakspakken som er føreslege er omfattande:

 • Landstraum for større skip
 • Destinasjonslading for personbil
 • Mobil destinasjonslading for personbil
 • Hurtiglading for bussar
 • Sambruk hurtiglading for buss og tungtransport
 • Ladeløysing sambruk lokalcruise og Bergensbåten
 • Ladeløysing eller hydrogenfylling for RIB
 • Lading fritidsbåtar
 • Sol på eksisterande tak
 • Solcelleanlegg som parkeringsskugge
 • Grøne tiltak - avbøtande tiltak og bevaring av naturmangfald

Om Flåm som reisemål
Flåm, som ligg i Aurland kommune, har gjennom 25 år etablert seg som eit fyrtårn i norsk reiseliv, med Flåmsbana og UNESCO-området Nærøyfjorden som dei store attraksjonane. Flåm har også status som ein av dei mest populære og velfungerande cruisehamnene i Europa. I dag framstår Flåm som eit heilårleg, heilskapleg reisemål, med eit breitt utval av opplevingar, aktivitetar, overnattings- og serveringstilbod. I 2019 omsette reiselivet i Aurland for meir enn 1 mrd. kroner, som utgjer 70 % av den totale omsetninga i næringslivet i kommunen. Den strategiske satsinga på reiseliv har skapt hundrevis heilårs arbeidsplassar i denne næringa dei siste åra, og har gitt grobotn for knoppskyting av mange nye bedrifter. Det er også gjort kontinuerlege investeringar i auka kvalitet og nye produkt og opplevingar. Ikkje minst er det vist både evne og vilje til å satse og investere i innovative og berekraftige transportløysingar, m.a. nullutslepps sightseeingfartøy på fjorden.     

Nøkkelord

Kontakter

Sigurd Enge, Bellona
+47 970 87 533 sigurd@bellona.no
Tor Mikkel Tokvam, Hamnesjef i Aurland
+47 412 02 088, tormikkel@aurlandhavn.no
Tale Marie Paulshus, prosjektleiar, Hafslund Rådgivning AS
+47 482 87 063, tale.paulshus@hafslund.no
Arve Tokvam, Norway’s best AS
+47 907 85 950, arve.tokvam@norwaysbest.com

Bilder

Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal viser stolt frem rapporten om den nyskapende energiløsningen. I bakgrunnen ser man deler av prosjektgruppen og varaordføreren. Fra venstre, Tor Mikkel Tokvam fra Aurland Hamnevesen, Tale Marie Astad Paulshus fra Hafslund Rådgivning, Arve Tokvam fra Norway’s best, David Underdal som er varaordfører i Aurland og Ordfører Trygve Skjerdal. 

Foto: Odd Mehus, NTB
Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal viser stolt frem rapporten om den nyskapende energiløsningen. I bakgrunnen ser man deler av prosjektgruppen og varaordføreren. Fra venstre, Tor Mikkel Tokvam fra Aurland Hamnevesen, Tale Marie Astad Paulshus fra Hafslund Rådgivning, Arve Tokvam fra Norway’s best, David Underdal som er varaordfører i Aurland og Ordfører Trygve Skjerdal. Foto: Odd Mehus, NTB
Last ned bilde

Om Miljøstiftelsen Bellona

Miljøstiftelsen Bellona
Miljøstiftelsen Bellona
Rådhusgata 28
0151 Oslo

23 23 46 00https://bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel, Vilnius og Berlin.

Følg pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljøstiftelsen Bellona på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

– Uakseptabelt!18.4.2023 14:43:00 CEST | Pressemelding

Den russiske riksadvokaten har i dag erklært at Miljøstiftelsen Bellona er uønsket i Russland. Bellona anklages for “å ha foretatt handlinger som undergraver den russiske økonomien, for å destabilisere den sosiopolitiske situasjonen i landet og for å utgjøre en trussel mot grunnlaget for det konstitusjonelle systemet og sikkerheten til den russiske føderasjonen, og for å gjøre forsøk på å påvirke russisk lovgivning for å endre den.”

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom