Norsk Gjenvinning

Nyopprettet selskap skal sikre ansvarlig håndtering av slam i Holmestrand

Del

Slamanlegget til Norsk Gjenvinning har vært planlagt avviklet med virkning fra og med 1. oktober. Massivt trykk fra kommunale leverandører av slam har derimot sikret et initiativ for å opprette et selskap med tung finansiell og faglig kompetanse.

Hovedeier av selskapet vil være Lindum AS. Et selskap med lang erfaring og solid kompetanse innen håndtering av organisk avfall og avløpsslam.

- Vi tror dette er den beste løsningen for både kundene i nærområdet og naboene våre i nærmiljøet. Lindum har lang erfaring og tung kompetanse, noe som er en forutsetting for effektiv drift av et kommersielt slambehandlingsanlegg som kan foredle avløpsslam til ressurser uten å være til sjenanse for nærområdet, forteller regionleder, Dag Kristian Storhaug, i Norsk Gjenvinning.

Selskapet vil ha en langsiktig, bærekraftig og samfunnsansvarlig profil
På grunn av luktproblematikk som har påvirket naboene har slamanlegget i Holmestrand opplevd mye negativ oppmerksomhet.

Det nyopprettede selskapet vil utnytte kompetansen til Lindum AS, for å sikre en kontrollert behandling av avløpsslammet fra lokale renseanlegg med hensyn til lukt og kvalitet. Planen til det nye selskapet, med Lindum som majoritetseier, vil være å investere et betydelig millionbeløp for oppgradering av anlegget slik at det kan driftes med den standarden og innovative forretningsmodellen Lindum har blitt så kjent for, over lengre tid.

- Det er et stort behov for behandlingsløsninger for slammet fra de lokale avløpsrenseanleggene i regionen. Det er ikke ledig kapasitet å oppdrive andre steder og Lindum ønsker derfor å overta ansvaret for dagens anlegg og oppgradere og drifte dette slik at man i en periode framover kan tilby en lokal og bærekraftig behandling av dette slammet. Vi vil ha høyt fokus på nærmiljø og kvalitet, sier adm. dir. Pål Smits i Lindum.

Om Lindum
Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld. Dette er vår visjon, og med den har vi påtatt oss et stort samfunnsansvar. Kompetanse og utvikling står sentralt i selskapet.

Biologisk avfall
Lindum utnytter både næringsstoffene og energien i avfall og slam på en miljømessig god måte.

Lindum er en av Norges ledende på behandling av matavfall og ledende på Østlandet på behandling av avløpsslam. Lindum har eget biogassanlegg i Drammen for behandling av avløpsslam med produksjon av biodrivstoff med ca. 98 % metangass som brukes på busser og renovasjonsbiler og biogjødsel som brukes i landbruket og i jordproduksjon. Dette er en svært miljøvennlig behandling av avløpsslam. I tillegg utfører selskapet kompostering av avløpsslam flere steder samt avsetning av ferdigprodukter fra dette.

Lindum drifter også biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg som i år behandler 60.000 tonn matavfall sammen med 80.000 tonn husdyrgjødsel. Også her blir sluttproduktet bli biodrivstoff og en flytende biorest som landbruket i nærområdet benytter som gjødsel.

Målet til Lindum er å utnytte både næringsstoffene og energien i denne type slam og organisk avfall på en miljømessig god måte. Selskapet har et høyt fokus på FoU for å videreutvikle behandlingsmetoder og jordprodukter – for miljøets skyld.

Spesialister på lukthåndtering
Avdelingen CLAIRS (Clean Air Systems) tilbyr luktrenseløsninger basert på fotooksidasjon, biofilter, aktivt kull og scrubber og kan dimensjonere og skreddersy totalløsninger til alle bedrifter med luktutfordringer.

Clairs har lang erfaring med leveranse og service av luktrenseløsninger til biogassanlegg, kommunale renseanlegg og industribedrifter.

Kontakter

Lenker

Om Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
PB 567 Skøyen
0214 OSLO

22 12 96 00http://www.norskgjenvinning.no

Følg saker fra Norsk Gjenvinning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Gjenvinning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Gjenvinning

KMT kjøper NKTs gjenvinningsvirksomhet i Stenlille i Danmark og partene inngår avtale om fortsatt gjenvinning av energikabler18.1.2021 09:30:00 CETPressemelding

KMT og NKT har en felles ambisjon om å sikre en stadig mer bærekraftig gjenvinning av metaller og plast i utrangerte kabler. Derfor overtar Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS (KMT) NKT sin avdeling for kabelgjenvinning i Stenlille i Danmark. Transaksjonen ble gjennomført 15. januar 2021 som et innmatskjøp der KMTs heleide danske datterselskap KMT Kabel Danmark A/S overtar alle driftsmidler, ansatte og kunder på NKTs anlegg i Stenlille.

Erik Osmundsen går inn som styreleder i Norsk Gjenvinning og avslutter sin rolle som konsernsjef i 20212.12.2020 09:01:34 CETPressemelding

Oslo, 2. desember 2020 – Etter ni innholdsrike år ønsker Erik Osmundsen å fratre som konsernsjef for Norsk Gjenvinning. Han vil imidlertid jobbe aktivt videre som styreleder for konsernet, og sammen med hovedeier Summa Equity videreutvikle virksomheten til å bli en større aktør internasjonalt innen sirkulærøkonomien. Endringen vil skje til sommeren 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom