Revisorforeningen

Nye tunge byrder pålegges norske foretak

Del

Skatteetatens forslag om å innføre opplysningsplikt for salgs- og kjøpsmeldinger blir både byrdefullt og kostbart for norske virksomheter, mener Revisorforeningen.

- Regjeringen har et mål om å forenkle for til sammen 11 milliarder kroner de neste fire år. Med dette forslaget fra Skatteetaten, må de legge på en milliard for å komme i mål, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Regjeringen har et mål om å forenkle for til sammen 11 milliarder kroner de neste fire år. Med dette forslaget fra Skatteetaten, må de legge på en milliard for å komme i mål, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Forslaget bærer preg av å være uferdig. En rekke helt sentrale spørsmål er uavklarte, og det er ikke foretatt en troverdig avveining av nytte/kostnad, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

- Regjeringen har i Hurdalsplattformen et mål om å forenkle for til sammen 11 milliarder kroner de neste fire år. Med dette forslaget fra Skatteetaten, tror jeg de må legge på en milliard for å komme i mål, sier Kvalevåg.

Ikke-næringsdrivende boligselskaper og stiftelser blir omfattet

Tiltaket som var opprinnelig ment å avdekke momssvindel, er utvidet til å omfatte alt næringsliv, inkludert offentlig sektor og ikke-næringsdrivende foretak. Sistnevnte omfatter 14 000 boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier og 5 700 stiftelser.

- Vi stiller spørsmål ved å inkludere ikke næringsdrivende foretak, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Vi savner en nærmere analyse av hvilken byrde som pålegges disse ved innføring av en rapporteringsplikt. 

Bank og forsikringstjenester bør ikke inkluderes

Forslaget rammer svært bredt, og det foreslås ingen bransjeunntak. 

- Det kan føre til at det blir adskillig flere transaksjoner, og andre typer transaksjoner det skal rapporteres om enn det en har forestilt seg, for eksempel innen bank og forsikring. Vi ser ikke poenget i dette, og mener bank og forsikring må vurderes unntatt fra rapporteringsplikt, sier Kvalevåg.

Tvinges til å registrere om kundene er foretak eller privatperson

I motsetning til i dag vil selger måtte registrere om kunden er en privatperson, gjør en privat anskaffelse, eller er foretak på salgstidspunktet. 

- Hvor lett er det for selger å skille mellom salg til foretak og privatpersoner, spør Kvalevåg, som stiller spørsmål ved nytten av å kreve en slik detaljert registrering. 

Dobbeltrapportering

Alt salg skal rapporteres, og med det menes alt, inkludert kontantsalg.  

- Skatteetaten vil ha opplysninger om alt salg for å avstemme selgers rapportering med det selger har oppgitt i MVA-meldingen. Selger må da rapportere de samme opplysningene til skatteetaten to ganger.  Det er i strid med alle forenklingsmålsetninger, og burde være helt unødvendig i 2021, avslutter Kvalevåg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Regjeringen har et mål om å forenkle for til sammen 11 milliarder kroner de neste fire år. Med dette forslaget fra Skatteetaten, må de legge på en milliard for å komme i mål, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
- Regjeringen har et mål om å forenkle for til sammen 11 milliarder kroner de neste fire år. Med dette forslaget fra Skatteetaten, må de legge på en milliard for å komme i mål, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er interesse- og kompetanseorganisasjonen for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningens 5000 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, offentlig sektor og i næringslivet.

Foreningen bidrar aktivt i utviklingen av næringslivets finansielle rapportering og rapportering om bærekraft, og koordinerer revisjonsbransjens viktige rolle som pådriver i digitaliseringen av norsk næringsliv. I tillegg arbeider foreningen for å sikre gode vekst- og rammevilkår for bransjen og for næringslivet.

Revisorforeningen driver en omfattende kurs-, informasjons- og veiledningsvirksomhet og gjennomfører regelmessig kvalitetskontroll av medlemmene.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom