Nærings- og fiskeridepartementet

Nye tiltak mot forsøpling av havet

Del

Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

– Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Ny rapport

Hvert år havner store mengder plast og avfall i havet. En god del av dette stammer fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske.

Fiskeridirektoratet legger i dag frem en ny  handlingsplan mot marin forsøpling. Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, blant annet:

  • Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap
  • Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene
  • Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske
  • Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser
  • Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg

Trenger mer kunnskap

Regjeringen har siden 2014 bevilget rundt 900 millioner kroner til nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

– Oppmerksomheten rundt dette har heldigvis økt de siste årene. Men vi trenger fortsatt mer kunnskap og bedre tiltak. Fiskeridirektoratets nye handlingsplan vil være et viktig bidrag, sier Ingebrigtsen.

– Fiskeri, fritidsfiske og til dels oppdrett er kilder til marin forsøpling i vår del av verden. Det blir brukt store mengder plast i både fiskeri og oppdrett, og en god del av dette havner dessverre på avveie. Dette må vi ta tak i, og Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en egen handlingsplan for å redusere forsøpling fra næringene og aktivitetene vi forvalter og fører tilsyn med, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Du kan lese hele handlingsplanen her

Fakta – marin forsøpling

  • Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveie utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned. Dyr utsettes for store lidelser og kan dø fordi de spiser eller sitter fast i plast og annet avfall. Når plastavfallet i miljøet omsider brytes ned til små partikler, dannes mikroplast og nanoplast som kan være enda mer skadelig.

  • Fritidsfiskere bidrar til forsøpling ved tap av store mengder ruser og teiner, og bidrar til såkalt spøkelsesfiske. I 2019 ble det rapportert inn 4000 tapte fiskeredskaper.

  • Siden 2007 er det anslått at den norske fiskeflåten har sluppet ut 4000 tonn plast, mens det fra havbruksnæringen genereres mellom 16.000 og 29.000 tonn plastavfall i året. Havbruksnæringen har gode rutiner for avfallshåndtering, og det er ukjent hvilke andel av det genererte plastavfallet som havner på havet.

  • Norge er sannsynligvis det landet som i flest år sammenhengende har drevet opprensking av tapte fiskeredskap. Fiskeridirektoratet startet dette arbeidet på 1980-tallet, og har siden den gang vært på tokt hvert år. Til sammen har de blant annet fjernet cirka 600 kilometer med garn.

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom