Frivillighet Norge

Nye tall: Frivilligheten skaper verdier for 132 milliarder

Del

Ideelle og frivillige organisasjoner skaper verdier for hele 132 milliarder kroner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er like mye som 4,7 prosent av BNP for fastlands-Norge.

Fra momskompdemonstrasjon foran Stortinget  2017. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Fra momskompdemonstrasjon foran Stortinget 2017. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Ifølge det nylig framlagte statsbudsjettet støttet staten frivillige organisasjoners arbeid med 8,5 milliarder kroner i 2016. Statistisk sentralbyrå(SSB) estimerer verdien av den frivillige innsatsen til hele 75 milliarder kroner samme år.

- Statens bidrag til frivilligheten er en investering med skyhøy avkastning, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. 

Tallene fra SSB viser at det var en markant vekst i antall lønnede årsverk i frivillig sektor i 2016. Hovedforklaringen på dette ligger i organisasjonenes innsats i forbindelse med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge høsten 2015.

- De ansatte i frivilligheten spiller en viktig rolle. Ideelle aktører på velferdsfeltet sysselsetter mange. Men også på andre områder er det behov for ansatte som kan legge til rette for aktivitet og frivillig engasjement, sier Slotterøy Johnsen.

Verdien SSB beregner inkluderer ikke den merverdien, de såkalte positive eksternalitetene som frivilligheten skaper.

- Frivillighetens betydning i det norske samfunnet kan nesten ikke overvurderes. Frivilligheten skaper fellesskap, motvirker ensomhet, skaper tillit og bygger demokrati. Det er vanskelig å måle verdien av slike effekter, men allikevel er betydningen for samfunnet enorm, avslutter Slotterøy Johnsen.

Les mer om satellittregnskapet hos SSB.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra momskompdemonstrasjon foran Stortinget  2017. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Fra momskompdemonstrasjon foran Stortinget 2017. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom