Siva – selskapet for industrivekst

Nye Siva-programmer skal styrke norsk næringsliv

Del

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram har vist seg som effektive virkemidler, og har de siste årene levert rekordresultater. Nå lyses det ut nye, tiårige programmer. - Gjennom virkemiddelapparatet vil vi legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. De nye programmene til Siva vil bidra til vekst i lokale virksomheter og hjelpe norske bedrifter til å lykkes i internasjonale markeder. Dette er noe vi trenger mer av i årene fremover, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister Foto: Trond A. Isaksen
Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister Foto: Trond A. Isaksen

Relevante programmer for næringslivet
De nye programmene har oppstart i 2023, og bygger på et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra dagens programmer, som ble etablert i 2012.

- Næringshage- og inkubasjonsprogrammene skal bidra til vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet over hele landet. Programmene bidrar til at bedriftene offensivt møter sine utfordringer, og dermed øker sjansene for at de lykkes. sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva.

Hun peker på at både næringshage- og inkubasjonsprogrammene gjennom flere år har levert godt, med betydelig vekst og rekordresultater de siste årene. I tillegg har programmene vært helt sentrale i utviklingen av en nasjonal struktur for innovasjon og næringsutvikling. I alle fylker er det over tid utviklet relevante og sterke innovasjonsselskaper som i dag har en sentral rolle i regionale og nasjonale økosystemer.

- Inkubatorene og næringshagene har vært avgjørende for at mange av dagens industribedrifter har lykkes på sin vei fra gründer-ide til eksportsuksess. De nye programmene dyrker mangfoldet i næringslivet over hele landet, og vil være viktig for å få frem nye, bærekraftige industribedrifter som lykkes i eksportmarkedet, sier Kristin Eriksen.

Nye og forsterkede elementer
Bærekraftig omstilling, tett samarbeid med FoU og andre virkemidler, digitalisering og kompetanse er sentrale stikkord i begge de nye programmene. Nytt er også et forslag til en skaleringsmodul i inkubasjonsprogrammet.Tanken bak dette er at bedrifter med potensiale for skalering spiller en viktig rolle for økt verdiskaping, eksport, sysselsetting og utvikling av norsk næringsliv.

I løpet av tiårsperioden forventes det at mellom 40 og 45 næringshager årlig vil jobbe med mellom 2700 og 4500 bedrifter. Gitt budsjettet som ligger til grunn, forventes det en økning i aktiviteten, og at bedriftene som mottar hjelp gjennom næringshageprogrammet vil ha en akkumulert verdiskaping på minimum 225 milliarder kroner. Tilsvarende for inkubasjonsprogrammet forventes det at mellom 30 og 40 inkubatorer årlig vil jobbe med mellom 2500 og 3500 bedrifter, og at bedriftene som mottar hjelp gjennom inkubasjonsprogrammet totalt vil ha en akkumulert verdiskaping på mellom 20 og 30 milliarder kroner.

Åpen utlysning og søkeseminar
Programmene lyses ut nasjonalt 15. juni 2022, med søknadsfrist 15. september 2022. Fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene. På siva.no ligger informasjon om utlysningen, som etter hvert vil bli oppdatert med spørsmål og svar om utlysningen. Alle som ønsker å søke kan være med på Sivas søkeseminarer 22. juni.

Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet finansieres gjennom statsbudsjettet med årlige bevilgninger fra Kommunal- og distriktsdepartementet. På utlysningstidspunktet er det ikke avklart hvilken økonomisk ramme programmene har i 2023. Forslag til statsbudsjett fremlegges i 6. oktober.

Kontakter

For mer informasjon:

Randi Torvik, fagleder inkubasjon og næringshage
mobil 97 14 94 56, epost randi.torvik@siva.no

Kristin Eriksen, direktør Innovasjon
mobil 92 63 63 93, epost kristin.eriksen@siva.no

Bilder

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister Foto: Trond A. Isaksen
Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister Foto: Trond A. Isaksen
Last ned bilde
Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva Foto Siva/Berre
Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva Foto Siva/Berre
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Torgard
7462 Trondheim

http://www.siva.no

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn.

Følg pressemeldinger fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Siva – selskapet for industrivekst

Grunnsteinsnedleggelse for Unitech R&D Center 6. april kl. 11.00-13.00, Rubbestadneset1.4.2022 10:29:01 CEST | Presseinvitasjon

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet. Unitech R&D Center er det første bygget i Norge som har integrert et kommersielt forsknings- og utviklingssenter, med en undervisningsdel med verkstedlokaler for en videregående skole. Visjonen er å bringe yrkesskole sammen med teknologibedrifter, og på den måten styrke en allerede enesteående lokal kultur for kompetanseheving. Bygget vil bidra til at hele Norge blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom