Statens vegvesen

Nye riksveier for modulvogntog

Del

Statens vegvesen har åpnet for at modulvogntog i utgangspunktet kan kjøre på veier som er tillatt for 24 meter lange tømmervogntog.

Modulvogntog får kjøre på flere veier fra i dag. (Foto: Håkon Aurlien)
Modulvogntog får kjøre på flere veier fra i dag. (Foto: Håkon Aurlien)

 Bakgrunnen er næringslivets ønsker om å redusere transportkostnadene.

Fra 21. desember åpnes de fleste riksvegstrekningene som er tillatt for 24 meter tømmervogntog også for modulvogntog. Det er begrensninger enkelte steder.

Fylkeskommunene og kommunene skal avgjøre hvilke fylkesveier og kommunale veier som åpnes for modulvogntog. I høringsrunden ble det uttrykt bekymring for økt slitasje og økte kostnader til vedlikehold av veiene. Det er i første omgang et mindre antall fylkesveier som åpnes for modulvogntog. Flere strekninger vil ventelig åpnes ved neste revisjon av veilistene.

Det er modulvogntog av type 1 og 2 som kan gå på tømmerveier. Modulvogntog er inntil 25,25 m lange.  Modulvogntog type 3 tilfredsstiller ikke de nye sporingskravene.

Fakta

  • Modulvogntog med lengde inntil 25,25 m har vært tillatt i Norge siden 2008, først som en prøveordning, og fra 2014 på permanent basis. I dag dekker modulvogntogvegnettet ca. 5 150 km, hvorav om lag 4 250 km er riksveg. 
  • Statens vegvesen sendte 11. mars 2020 på høring forslag om å tillate modulvogntog på alle veier som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Endringen ville gi modulvogntogene adgang til et vegnett på ca. 55 000 km.
  • Nærmere bestemt innebar forslaget å endre sporingskravet slik at modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog får trafikkere veger som i dag er tillatt for 24 m tømmervogntog. Modulvogntog type 3, som på grunn av sin konstruksjon ikke vil kunne oppfylle det skjerpede sporingskravet, vil fortsatt kunne trafikkere dagens modulvogntognett. Det samme vil i en overgangsperiode gjelder type 1 og 2 som ikke oppfyller nytt sporingskrav.
  • Etter høringen har departementet fastslått at fylkene og kommunene får ansvaret for å bestemme hvilke slike strekninger på fylkes- og kommunale veier som skal åpnes for modulvogntog.
  • I tillegg til de foreslåtte forskriftsendringene, innebar forslaget også å gå bort fra å dagens ordning hvor Statens vegvesen vurderer hver ny modulvogntogstrekning i henhold til NA-rundskriv 2016/1 Kriterier for vegers egnethet for modulvogntog.

Se veglistene: 

Vegliste for riksveier 

Transport av tømmer 

Nøkkelord

Bilder

Modulvogntog får kjøre på flere veier fra i dag. (Foto: Håkon Aurlien)
Modulvogntog får kjøre på flere veier fra i dag. (Foto: Håkon Aurlien)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

Statens vegvesen anmoder trafikkskolene om kun å bestille oppkjøring til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring15.1.2021 10:24:27 CETPressemelding

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Statens vegvesen nå trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for førerkort klasse B. Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene for trafikkopplæringen i Norge. -Vi mener dette vil gi en mer rettferdig fordeling av førerprøver, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom