Statens vegvesen

Nye regler for vegbygging skal gi god lokal tilpasning

Del

Vegdirektøren vil kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket for veibygging.

Illustrasjon ny vegnormal
Illustrasjon ny vegnormal

Statens vegvesen Vegdirektoratet har i dag sendt brev til departementet om endringer i veinormalene.

– Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene, og dermed bygge med et så lite fotavtrykk som mulig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Våre forslag innebærer å kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket.  Derfor har vi sendt over et forslag til Samferdselsdepartementet der veinormalene åpner for at motorveier kan bygges også for 90 km/t og 100 km/t, sier vegdirektøren.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.youtube.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Fleksibilitet gir lavere kostnader

Veibyggere bør ha større fleksibilitet i valg av veistandard. Det vil bidra til mer gjenbruk av gammel vei når det bygges nytt. Gjenbruk av eksisterende veilinje har ulemper mens veien bygges, men vil i mange tilfeller redusere terrenginngrepene. Det er også et bidrag til å redusere kostnader og gi økt bærekraft. Det er i de enkelte prosjektene det kan gjøres gode valg som ivaretar dette.

Har tatt ned kostnader med 50 mrd. kr

Statens vegvesen er opptatt av kostnader. I forarbeidet til Nasjonal transportplan, som ble lagt fram i fjor vår, reduserte Vegvesenet kostnadene med 50 milliarder kroner, eller om lag 17 prosent. Dette gir større nytte for de som bruker veien og for samfunnet som helhet.

Trafikksikkerhet

En ny vei må alltid bygges med høy trafikksikkerhetsstandard, og det skal tas hensyn til at strekninger bør ha en sammenhengende standard. Det er lite gunstig for trafikanten med for mange vekslinger mellom to- og firefeltsveier.

Bedre tilpasset terrenget

Motorveier med 110 km/t må ha en rettere linjeføring enn veier med lavere fartsgrense. En vei som bygges for 90 km/t og 100 km/t kan enklere tilpasses terrenget.  En slik vei er ikke nødvendigvis smalere, men gir bedre muligheter for å spare viktige naturområder, påpeker Vegvesenet.

Det fremgår av utredningen at en tofelts vei med forbikjøringsfelt vil ha god kapasitet og sikkerhet med en trafikk opptil 15.000 biler i døgnet. En slik vei bygges for 90 km/t.

Dette er de konkrete endringene

 • To/trefelts veg kan planlegges med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (i dag 12.000)
 • Motorvei med full bredde kan bygges fra 15.000 og oppover (nå 12.000)
 • Nedre grense for smal firefelts vei heves fra 6000 til 8000 biler i døgnet. Dette er under forutsetning av god samfunnsøkonomi. Normalområdet for smal firefelts vei er 12.000 til 20 000 biler i døgnet.
 • Firefelts motorveg kan bygges for 90, 100 og 110 km/t (i dag planlegges det kun for 110 km/t)

Illustrasjon av innslagspunkt for de ulike veiklassene ligger vedlagt.

FAKTA

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen fikk i oppdrag å vurdere endringer i veinormalene for motorveier for å oppnå:

 • Kostnadsreduksjon og en mer effektiv gjennomføring av veiporteføljen i NTP
 • Reduserte klimagassutslipp og naturinngrep
 • Økt fleksibilitet for utbygger og en bedre verktøykasse for prosjektene
 • Færre drepte og hardt skadde

Dette er vegnormalene

Vegnormalene er et styringsverktøy som gir krav til utforming og dimensjonering av alle offentlige veier. https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/

Riksveiene i Norge

Riksveiene og europaveiene i Norge har en utstrekning på 10.500 km. Norge har:

 • 355 km motorvei med fartsgrense 110 km/t
 • 306 km motorvei med fartsgrense 100 km/t

Bredden på nybygde veier

 • Standard fire felts motorvei er 23 meter bred.
 • En smalere variant går fra 20 til 23 meter avhengig av trafikkmengde.
 • To-/trefeltsveien er 12,0 meter ved 2-felts vei og 14,5 meter med forbikjøringsfelt. Det er 1-2 forbikjøringsfelt felt pr. 10 kilometer.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Animasjon - ny vegnormal

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Vegdirektoratet

* Vegdirektør
* Transportregelverk
* Teknologiutvikling
* Forhandlinger bypakker
* Overordnet styring og ledelse av Statens vegvesen
* Pressevakt også for divisjonene IT og Fellesfunksjoner

Tel:902 68 143pressevd@vegvesen.no

Bilder

Illustrasjon ny vegnormal
Illustrasjon ny vegnormal
Last ned bilde
Illustrasjon innslagspunkt for de ulike veiklassene
Illustrasjon innslagspunkt for de ulike veiklassene
Last ned bilde
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland
Kreditering: Knut Opeide/Statens vegvesen
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Kreditering: Knut Opeide/Statens vegvesen
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom