Byggenæringens Landsforening

Nye prognoser juni 2021: Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg

Del

BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst. – Veksten fremover avhenger imidlertid av det forventede oppsvinget for anlegg. Det stor usikkerhet rundt dette, selv om oppdatert prosjektinformasjon viser et oppsving, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Smitteverntiltakene har rammet byggenæringen i liten grad sammenliknet med mange andre næringer, men det har vært nedgang også for bygg og anlegg. Antallet registrerte ledige innen bygg og anlegg er fortsatt noe høyere enn før pandemien, til tross for at mange bedrifter opplever kapasitetsproblemer grunnet begrenset tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

– Statistikken kan imidlertid overvurdere aktiviteten i 2020 noe, dersom mange prosjekter med registrert igangsettingstillatelser ble utsatt eller forsinket, eller kansellert. I tillegg var det sterk vekst for ROT-arbeider husholdningene utfører selv, som trekker opp verdien av markedet uten å skape økt sysselsetting i den utførende delen av næringen, sier Leegaard videre.

En av de store utfordringene denne våren er knapphet og økte priser på råvarer og byggevarer denne våren.

– Dette er et internasjonalt fenomen og årsakene er sammensatte – både høy etterspørsel i fjor, i kombinasjon med nedstengninger og smittevernstiltak som bidro til lavere produksjon og investeringen. Da verden åpnet opp igjen denne våren, skulle alle fylle på varelagrene samtidig. Flaskehalsene ble trangere, og container-fraktprisene skjøt i været. I tillegg har det oppstått global knapphet på mange viktige innsatsfaktorer som tre, stål, kobber og halvledere til databrikker, sier Leegaard.

Ifølge Prognosesenteret så ser ikke prisøkningene ut til å stoppe allerede igangsatte byggeprosjekter.

– Enkelte planlagte prosjekter kan imidlertid bli satt på vent om det høye kostnadsnivået varer ved. Prisene vil normalisere seg, men det kan ta mange måneder, kanskje år, før markedene kommer i balanse.

Leegaard peker på at det tillegg er det en stor utfordring at næringen mangler fagarbeidere som kunne bidra til å få opp produksjonen.

– Mange utenlandske arbeidstakere med fast ansettelse i norske bedrifter er fortsatt utestengt fra Norge, sier Leegaard

Om vi ser forbi pandemien, venter vi en svakere utvikling i byggetterspørselen. For anlegg ser det fortsatt bedre ut og nasjonal transportplan peker mot økende samferdselsinvesteringer

– Det ventes lavere boligproduksjon, mens økt produksjon av fritidsbolig som demper nedgangen i boligbyggsegmentet. Yrkesbygg ventes å ligge flatt. Det er de offentlige byggeprosjektene som trekker opp, men om slike prosjekter utsettes kan yrkesbyggsegmentet også få nedgang.

ROT-markedene er ventet å vokse, men den sterke veksten i ROT-boligmarkedet kan bli avløst av svakere vekst i år. Både fordi langt flere husholdninger enn normalt utførte arbeider i fjor, og fordi kostnadsnivået har økt, avslutter Leegaard.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL
Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL
Last ned bilde

Dokumenter

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

BNL anbefaler bedriftene i byggenæringen å ta Smittestopp-appen i bruk19.2.2021 07:51:16 CET | Pressemelding

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning. – BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet. Dette er et svært viktig verktøy som vil bidra til bedre smittesporing, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom