Byggenæringens Landsforening

Nye prognoser for byggenæringen: Stor usikkerhet fremover

Del

Utfallet av koronakrisen er fortsatt uavklart når vi nærmer oss slutten av 2020 for byggenæringen. – Mye har gått bedre enn fryktet i 2020, men det er stor usikkerhet fremover, sier Jon Sandnes. adm. dir. i BNL.

Det forventes størst nedgang i boligbyggingen og leilighetsbyggingen spesielt. Foto: BNL
Det forventes størst nedgang i boligbyggingen og leilighetsbyggingen spesielt. Foto: BNL

Koronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg i mindre grad enn mange andre næringer og utsiktene for bygge- og anleggsmarkedet ser litt bedre nå enn de var i vår.

– «Bølge to» skyller nå innover landet, og vaksinering av befolkningen er fortsatt et stykke unna. Dette kjenner mange av våre bedrifter på kroppen, sier Sandnes videre.

Den største nedgangen vil være i boligbyggingen.

– Allerede før koronautbruddet ventet vi lavere boligbygging, men den forventede nedgangen har blitt forsterket av pandemien og dens konsekvenser. I 2020 ligger det an til en nedgang på 6 prosent, mens nedgangen forventes på rundt 16 prosent i 2021, sier Sandnes videre.

Konsekvensene for boligmarkedet er både av økonomisk og demografisk art. – Svakere befolkningsvekst og svakere økonomisk vekst ventes, både på kort og lang sikt, å føre til at boligbyggingen flater ut på et lavere nivå de kommende årene. Nedgangen er størst for leilighetssegmentet, men bedrifter i dette markedet vil få det krevende spesielt i 2021, sier Sandnes.

I følge Prognosesenteret så ventes det vekst i anlegg, hvor det pekes på at det er spesielt samferdselsinvesteringene som øker.

– Det er imidlertid verdt å merke seg at det er også usikkerhet rundt finansieringen av disse fremtidige veiprosjekter som ligger til grunn for den forventede veksten - på grunn av blant annet Covid19 og lavere oljeinntekter. BNL er også bekymret over at det kan bli en utfordring å holde produksjonstempoet oppe så lenge smittesituasjonen er så krevende, sier Sandnes videre.

Når det gjelder oppussing (ROT-arbeider) for boliger så forventes det en liten økning i år. Det er en betydelig oppjustering fra mai. Dette skyldes blant annet det at mange tilbrakte sommeren hjemme, noe som resulterte i et oppsving i oppussingsaktiviteten. Økningen var imidlertid størst for ROT-arbeider (renovering, ombygging og tilbygg) som husholdningene utfører selv.

– Vi får tilbakemeldinger om at konkurransen om oppdragene er høy, ikke minst for håndverksbedrifter, og det er en utfordring med useriøse bedrifter i deler av dette markedet. Her må bestillere være på vakt og velge håndverksbedrifter? med faglært arbeidskraft og lærlinger. Det vil også være svært lønnsomt å bestille grønt og sirkulært, sier Sandnes.

Det rapporteres også om sterk vekst i byggevaresalget til privatmarkedet hittil i år, sammenlignet med fjoråret. De større prosjektene der profesjonelle er utførende har haltet etter. 2020 ender på en svak økning på 0, 4 prosent, mens veksten i 2021, vil ligge på rundt 2,5 prosent.

Når det gjelder yrkesbygg så forventes det nedgang i private yrkesbygg

– På landsbasis har bygg for kontor, forretning og lager hatt spesielt sterk nedgang hittil i år, mens industribygg, undervisningsbygg og hotell- og restaurantbygg ligger foran fjoråret. Vi venter noe høyere igangsetting for private næringsbygg i 2. halvår enn i 1. halvår, og prognosene for hele 2020 viser 11 % nedgang i igangsettingen, til 2,1 mill. kvm. i år. Det ligger an til en svak økning på 2 % i 2021, og deretter 5 % i 2022.

 – Med den usikkerheten som vil prege 2021, er det avgjørende med en forutsigbar finansiering  og at kommuner og fylkeskommuner sørger for å igangsette planlagte prosjekter og benytte muligheten til å bestille grønt, avslutter Sandnes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det forventes størst nedgang i boligbyggingen og leilighetsbyggingen spesielt. Foto: BNL
Det forventes størst nedgang i boligbyggingen og leilighetsbyggingen spesielt. Foto: BNL
Last ned bilde

Dokumenter

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom