Avinor

Nye leverandører for flydrivstoff og tanking på Oslo lufthavn

Del

Fra 1. juli 2020 blir det flere leverandører av flydrivstoff og tanking på Oslo lufthavn, når Aviation Fuel Services (AFS) skal tilby tanking av flydrivstoff, mens Mabanaft Energy Scandinavia AS blir ny leverandør av flydrivstoff.

Ved å ha flere aktører som tilbyr flytanking og flydrivstoff blir det etablert mer konkurranse, og bedre robusthet i selve tjenesten, noe som er viktig for driften og kundene til Avinor. 

Drivstoffpriser og kostnader til handlingtjenester er viktige drivere for flyselskapene. Ved at man nå kan velge mellom konkurrerende leverandører får man større valgfrihet for flyselskapene og forhåpentligvis bedre priser. Allerede etablerte leverandører; Gardermoen Fuelling Services (GFS), Air BP, SAS Oil og Aviation Fuelling Services Norway AS (AFSN) fortsetter med sine leveranser.

Fra midten av februar 2020 startet bygging av ny infrastruktur for mottak av et nytt tog som frakter drivstoff til Oslo lufthavn. Byggeprosjektet finansieres og ledes av leverandøren Mabanaft. Målet er at dette skal være ferdig innen juli 2021. Oslo lufthavn vil dermed forsynes med drivstoff via tog fra to separate lokasjoner. Inntil all infrastruktur er ferdig vil Mabanaft forsyne Oslo lufthavn med tankbiler.

De nye leverandørene er erfarne i markedet. Mabanaft leverer flydrivstoff til 15 lufthavner i verden, og AFS Aviation Fuel Services er et tysk selskap med 25 års erfaring og egen filial i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom