Nærings- og fiskeridepartementet

Nye krav til åpenhet om lederlønn

Del

Fra 1. januar 2021 får børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser.

– Åpenhet om selskapers lederlønnspolitikk er viktig for aksjonærenes reelle innflytelse over lønnspolitikken og lønnsnivået i selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart.

Stortinget vedtok i desember 2019 nye regler om lønnspolitikken i alle børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA). Forslaget utvidet de gjeldende reglene om retningslinjer for lønnspolitikken for børsnoterte allmennaksjeselskaper, mens reglene for unoterte allmennaksjeselskaper ble opphevet. I tillegg ble det vedtatt at selskapene årlig skal utarbeide og publisere en lønnsrapport. Lovendringene er basert på et EU-direktiv, med hensikt å øke langsiktig eierskap i aksjemarkedet.

Gjelder fra 1. januar

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet en forskrift som skal utfylle lovreglene i allmennaksjeloven. Lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Dermed må de nye retningslinjene legges frem for ordinær generalforsamling våren 2021. I forskriften er det imidlertid lagt opp til overgangsregler, slik at selskapene skal ha mulighet til å holde ekstraordinær generalforsamling innen 1. oktober, dersom aksjonærene stemmer ned det første forslaget. Selskapene har også mulighet til å be sine aksjonærer ta høyde for at retningslinjene er utarbeidet under tidspress ved avstemningen på ordinær generalforsamling.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom