Miljødirektoratet

Nye krav for å hindre ulovlig eksport av EE-avfall

Del

Miljødirektoratet anbefaler nye og tydeligere krav til EE-forhandlere og kommuner for å sikre at kasserte EE-produkter som leveres til mottak, ikke kommer på avveier.

-De skjerpede kravene vil bidra til å redusere ulovlig eksport av EE-avfall, og hindre at de forårsaker skade på helse og miljøAnbefalingene er også oppfølging av stortingsmeldingen om miljøkriminalitet, og en del av en større tiltakspakke for å bekjempe den ulovlige eksporten av slikt avfall, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vi anbefaler at det i forskrift settes et nytt krav om at ingen virksomheter kan hente EE-avfall fra et mottak uten skriftlig samtykke fra den ansvarlige for mottaket.  Dette gjelder ikke aktører som samler inn på vegne av godkjent returselskap.

Vi presiserer også kravet til forhandlere og kommuner om at de skal sørge for at kasserte EE-produkter får en forsvarlig oppbevaring ved mottaket.  

Våre tilsyn har avdekket at mye EE-avfall blir hentet fra mottak der de ikke har vært godt nok sikret og oppbevart. Avfallet har så blitt sendt ulovlig ut av landet og til fattige land, der det ikke blir håndtert forsvarlig.

- Det er viktig å innføre forsterkede sikringstiltak hos forhandlere der det forsvinner kasserte EE-produkter. Det er først og fremst de som er slepphendte med å sikre avfallet sitt, vi vil til livs, sier Ellen Hambro.

Tydelig skilting

Det skal skiltes tydelig om at det er straffbart å hente ut EE-avfall, at EE-avfallet ikke kan fjernes uten skriftlig avtale, og at overtredelse kan straffes. Slik skilting skal settes opp både hos forhandlere og kommunale mottak.

Tilrettelegge for ombruk og sirkulær økonomi

Mange kasserte EE-produkter som leveres til mottak, kan repareres og brukes om igjen, enten hele produktet eller enkelte deler.

Miljødirektoratet anbefaler at aktører som henter disse produktene for å reparere dem eller benytte noen av delene til å lage nye produkter, kan få tilgang til mottaksstedet.  De må da gjøre en avtale om dette med forhandler eller det kommunale mottaket.

- Vårt forslag tilrettelegger for at flere aktører kan bidra til forsvarlig ombruk av disse kasserte produktene, og bidra til en sirkulær økonomi, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet anbefaler at Klima- og miljødepartementet fastsetter vår endelige anbefaling til forskriftsendring i avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

Vi mottok 10 innspill under høringen. Det er etter høring kun gjort mindre endringer i anbefalingen som vi nå oversender Klima- og miljødepartementet for fastsettelse.

 

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom