Frivillighet Norge

Nye koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov 

Del

Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021.

Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. – Bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Nyebilder.no)
Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. – Bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Nyebilder.no)

En fersk undersøkelse Frivillighet Norge har gjennomført blant frivillige organisasjoner viser at 2 av 3 organisasjoner ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten så langt. Frivillighet Norge mener at nye ordninger må være bedre tilpasset organisasjonenes utfordringer.  

– Det koster mer å arrangere med de smittevernsreglene vi har nå, blant annet fordi det krever mer planlegging og større plass til færre deltakere. Det er også behov for mer og annet utstyr enn tidligere. Vi forventer at nye ordninger vil imøtekomme de faktiske behovene organisasjonene opplever i hverdagen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. 

– Det er bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø. Mange vegrer seg for å planlegge nye aktiviteter fordi de er usikre på fremtidig smittesituasjon og mulige økonomiske tap, sier Slotterøy Johnsen. 

Beregning av tilskudd 

Mange organisasjoner har mistet medlemmer siden koronautbruddet. Regjeringen varsler nå at medlemstall fra 2019 skal brukes som grunnlag for tilskudd. 

– Dette er et veldig godt og viktig forslag fra Abid Raja, og i tråd med hva vårt årsmøte vedtok i mai 2020. Mange organisasjoner er bekymret fordi koronasituasjonen har påvirket aktivitetsnivået, medlemstilbud og rekruttering av nye medlemmer. Derfor er det viktig at det offentlige ikke bruker aktivitetsnivået i “annerledesåret” 2020 som grunnlag for beregning av tilskudd. At man i stedet kan velge å bruke 2019-tall, bidrar til mer forutsigbarhet for organisasjoner som ikke har kunnet rekruttere som normalt, og betyr at vi ikke trenger å kutte mer i aktivitet, sier Slotterøy Johnsen. 

– Det bør imidlertid også være mulig å velge å bruke 2020-tall, for organisasjoner som har hatt medlemsvekst, understreker Slotterøy Johnsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. – Bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Nyebilder.no)
Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. – Bra at det kommer flere ordninger, men hele bredden av frivillige organisasjoner må få den hjelpen de trenger for å kunne bidra i sine lokalmiljø, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen (Foto: Nyebilder.no)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom