Norge og Kina forhandler om en frihandelsavtale. Partene møttes til en ny forhandlingsrunde i Oslo 24.-27. juni. Neste forhandlingsrunde er i Wuhan i Kina i september.

I Oslo ble det forhandlet om følgende temaer:

 • Handel med varer
 • Handel med tjenester og investeringer
 • Tekniske handelshindre
 • Veterinære spørsmål
 • Immaterialrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Konkurranse
 • Rettslige og horisontale spørsmål
 • Handel og miljø
 • Handelstiltak
 • Elektronisk handel