Mattilsynet

Nye direktører i Mattilsynet

Del

Som en del av en pågående utvikling, har Mattilsynet endret struktur ved hovedkontoret. Det er opprettet fem nye avdelinger, og nye direktør er nå tilsatt.

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Jeg er svært godt fornøyd med den nye direktørgruppen ved Mattilsynets hovedkontor. Sammen med resten av organisasjonen, skal vi framover levere enda bedre på vårt verdifulle samfunnsoppdrag. Målet er å bli mer brukerorientert, ved å tilby bedre og flere digitale tjenester, ha bedre dialog med næringene, samt å ha en mer risikobasert, målrettet og effektiv kontroll, og økt bruk av data og analyse, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

Mattilsynet jobber også med bedre rolleforståelse og kvalitet i forvaltningen, mer effektive interne prosesser, og bedre veiledning. Ny organisering er en viktig del av dette arbeidet.

– Mattilsynet skal være en brukerorientert organisasjon. For å komme dit må vi ta tak i det store utviklingsbehovet vårt, særlig når det gjelder digitalisering, i tillegg til kultur, ledelse og samhandling. Den nye organiseringen legger godt til rette for tverrfaglig, smidig utvikling, og for å utnytte potensialet som ligger i digitale teknologier, sier Godal.

Endringene ved Mattilsynets hovedkontor trådte i kraft 1. mai 2021. Dette er de nye avdelingsdirektørene:

  • Lena de Faveri, direktør avdeling styring. de Faveri er siviløkonom, har erfaring fra NAV og Norad, og kommer fra stillingen som avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
  • Inge Erlend Næsset, direktør avdeling regelverk og kontroll. Næsset er utdannet veterinær, har erfaring fra oppdrettsnæringen, Næringsmiddeltilsynet, VESO/NVH (nå NMBU), Anticimex, Orkla/Stabburet og Findus. Nesset kommer fra stillingen som kvalitetsdirektør med ansvar for kvalitet, trygg mat og bærekraft i NorgesGruppen ASA.
  • Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid. Wilmann er samfunnsøkonom, og har erfaring med regelverksarbeid, import, eksport og internasjonalt samarbeid, både fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra Mattilsynet. Wilmann kommer fra stillingen som direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.
  • Stine Bakke-Haugseth, direktør avdeling utvikling. Bakke-Haugseth er sivilingeniør i innovasjon og entreprenørskap, og har erfaring med IT og data i både privat og offentlig sektor. Bakke-Haugseth kommer fra stillingen som avdelingsleder forretningsutvikling og digitalt salg bedriftsmarked i Fremtind Forsikring.
  • Andrea Kilen, direktør avdeling brukerdialog og kommunikasjon. Kilen er utdannet journalist, og har erfaring fra blant annet NAV og Politidirektoratet. Kilen vikarierte i 2020 som kommunikasjonsdirektør i Mattilsynet, og har etter det jobbet som fagdirektør ved Mattilsynets hovedkontor.

Wilmann og Kilen tilrådte sine stillinger 1. mai 2021. Næsset, de Faveri og Bakke-Haugseth vil tiltre i begynnelsen av august. Fram til det, fungerer Ole-Herman Tronerud som direktør for avdeling regelverk og kontroll, Tone Celius som direktør for avdeling styring og Per Håvard Pedersen som direktør for avdeling utvikling.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom