NAF

Nybil for elbilfolket, diesel-eierne kjøper bruktbil

Del

Mens over halvparten av dagens eiere av elbil og hybridbiler skal ha ny bil neste gang de bytter, er det bare 31 prosent av diesel - og bensinbileierne som planlegger nybilkjøp. Dette har TNS Kantar kartlagt på vegne av NAF i en landsrepresentativ undersøkelse.

Flertallet av dagens elbileiere vil også velge elbil neste gang, viser en ny undersøkelse fra NAF (Foto: johner.se/Lisa Öberg)
Flertallet av dagens elbileiere vil også velge elbil neste gang, viser en ny undersøkelse fra NAF (Foto: johner.se/Lisa Öberg)

- Forklaringen kan ligge i hva slags bil folk planlegger å kjøpe. Blant elbileierne skal flertallet også ha elbil ved neste bilkjøp. Her skjer det rask utvikling i rekkevidde og ladefart, noe som er viktige egenskaper for folk når de velger elbil, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hele 57 prosent av elbileierne svarer at de vil ha elbil også som neste bil. Tilvarende er det kun 21 prosent av dagens bensin- og dieselbileiere som er sikre på at det blir elbil neste gang, og flertallet i denne gruppen ser altså for seg en bruktbil.

- For dårlig tilgang til lading og rekkevidden på elbilene som i dag er å få kjøpt brukt kan være med å påvirke bilvalget. Vi ser også at en større gruppe blant dagens eiere av hybrid- og tradisjonelle biler er usikre på om det blir elbil neste gang. Dagens elbileiere er mye tryggere på at de også skal ha elbil ved neste bilkjøp sier Handagard.

Fra diesel via hybrid til elbil?

Blant de som svarer at de ikke skal ha elbil som neste bil, er det jevnt mellom andelen som ønsker dieselbil og ladbare hybrider.

- Det tyder på at egenskapene til de ladbare hybridene nå er godt i tråd med det folk ønsker med tanke på rekkevidde, trekkraft og liknende, sier Handagard.

Totalt sier om lag en av tre at de ser for seg en nyere bruktbil (opp til 3 år) som neste bil, mens 21 prosent går for en litt eldre bruktbil (mer enn 3 år).

- For mange av dagens elbileiere var elbilkjøpet første gang de kjøpte helt ny bil. Det kan ha gitt mersmak. Når dagens elbileiere skal bytte biler, vil vi nok se at det blir større tilgang på brukte elbiler og elektrisk kan bli et alternativ for flere, sier Handagard.

Bakgrunn

På vegne av NAF har TNS Kantar utført en landsrepresentativ undersøkelse om folks holdninger til elbil og hvilken type biler de ser for seg å kjøpe. Undersøkelsen er utført i perioden 4.-14. februar, og 1032 personer har svar. Tall i prosent.

  Total Diesel og bensinbil Elbil Hybrid og ladbar hybrid
Vurder følgende påstand: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil Svært uenig 11 14 4 4
Uenig 12 15 3 10
Verken eller 28 30 14 39
Enig 22 21 22 25
Svært enig 21 16 56 17
Vet ikke 6 5 1 3
  Total Diesel og bensinbil Elbil  Hybrid og ladbar hybrid
Neste gang du skal kjøpe bil, hvilken av disse er det mest sannsynlig at du velger? Velg det som passer best Ny bil 33 31 52 53
Brukt bil, opptil tre år gammel 34 36 29 29
Brukt bil, tre år eller eldre 21 24 9 4
Vet ikke 13 8 10 13

Besvart av 601 respondenter, som har svart svært uenig/uenig/verken eller/vet ikke på spørsmål om elbil som neste bil:

Hvilken type bil er det mest sannsynlig at du velger neste gang du skal kjøpe bil? Dieselbil 25
Bensinbil 16
Ikke ladbar hybridbil 6
Ladbar hybridbil 24
Hydrogenbil 1
Kommer ikke til å erstatte bilen jeg har i dag 4
Vet ikke 25

Kontakter

Bilder

Flertallet av dagens elbileiere vil også velge elbil neste gang, viser en ny undersøkelse fra NAF (Foto: johner.se/Lisa Öberg)
Flertallet av dagens elbileiere vil også velge elbil neste gang, viser en ny undersøkelse fra NAF (Foto: johner.se/Lisa Öberg)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom