Kulturminnefondet

Nyåpning og flere kulturminnekroner til Snertingdal ysteri

Del

I slutten av april åpnet «Den blinde ku» for produksjon i gamle Snertingdal ysteri. Nå har Kulturminnefondet gitt 250.000 kroner i støtte til å sette i stand taket på bygningen.

Snertingdal ysteri har fått 250.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand skifertaket. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)
Snertingdal ysteri har fått 250.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand skifertaket. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at det gamle ysteriet skal brukes til næringsutviklingsformål.

- Vi ser at framtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Næringsutvikling som lykkes i et kulturhistorisk miljø gir muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtida, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Fikk støtte også i 2018

Eier av Snertingdal ysteri, Torill Sogn Haug, fikk også midler fra Kulturminnefondet i 2018, da til å sikre taket, samt sikre og reparere vinduer. Årets tilsagn går til å sette i stand skifertaket.

 Snertingdal ysteri er et viktig industrielt kulturminne som ligger i nær tilknytning til annen gammel industri, som potetkokeri og flere møller. Lokale gårder har opp gjennom tiden levert sine råvarer her, og kulturmiljøet er derfor svært viktig lokalt.

 Ysteriet har også mottatt midler fra fylkeskommunen og Riksantikvaren, noe Kulturminnefondet også vektlegger i sin vurdering.

- Kulturminnefondet legger vekt på at man her står overfor et prosjekt med samfinansiering mellom flere samfunnsaktører, og at prosjektet samlet sett både ivaretar kulturminnet i seg selv, og i tillegg tilfører lokalsamfunnet verdier, heter det i den faglige vurderingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Snertingdal ysteri har fått 250.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand skifertaket. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)
Snertingdal ysteri har fått 250.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand skifertaket. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)
Last ned bilde

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom