OsloMet

Ny videreutdanning i overvåkning av bærende bygningskonstruksjoner

Del
Å kunne kartlegge skader på broer og andre byggkonstruksjoner med avansert sensorteknologi bedrer sikkerheten uten ressurskrevende manuelle observasjoner.
Illustrasjonsbilde av bro ved Saltstraumen. Foto: David Mark, Pixabay.
Illustrasjonsbilde av bro ved Saltstraumen. Foto: David Mark, Pixabay.

Den nye videreutdanningen på OsloMet – storbyuniversitetet, «Structural Health Monitoring (SHM)», er svært relevant for fagfolk som prosjekterer store og komplekse broer og bygninger, eller jobber med deteksjon av skader på ulike byggverk.

For eksempel bør broer overvåkes med jevne mellomrom for å ivareta sikkerheten for brukerne og omgivelsene. Broene eldes og utsettes ofte for mye høyere trafikk-, tog- og godsbelastning enn de opprinnelig var designet for.

Stort behov for vedlikehold

Det bygges mange nye broer over hele verden, og det er stort behov for vedlikehold. I Norge finnes det over 20.000 broer, og dagens kontroller er ofte basert på ressurskrevende manuell observasjon.

For å oppfylle krav til allmenn trygghet er det behov for mer systematisk og automatisert overvåking.

Automatisk overvåkning

Den nye videreutdanningen gir kunnskaper om hvordan konstruksjonens tilstand kan overvåkes automatisk med dataprogrammer, analysemetoder, sensorer og bruk av standarder, såkalt «structural health monitoring procedures».

Videreutdanner ingeniører

Videreutdanningen er skreddersydd for ingeniører med bachelor- eller mastergrad i bygg, konstruksjon eller maskinteknikk, som jobber i byggenæringen, offentlige etater eller i konsulentselskap.

Emnet er spesielt relevant for dem som jobber med samferdsel og infrastruktur.

Etter å ha tatt videreutdanningen sitter man igjen med kunnskaper og ferdigheter som kan brukes helt konkret i overvåking av bygg og konstruksjoner.

De første studentene begynner våren 2021, og det blir løpende opptak til videreutdanningen i perioden 15. oktober til 1. desember 2020.

Satser på videreutdanning

– Vi er glade for at vi nå kan tilby utdanninger utover de tradisjonelle bachelor- og masterstudiene, sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke ved Institutt for bygg- og energiteknikk.

– Vi retter våre videreutdanninger mot de som allerede er i jobb, og som ønsker mer dybdekunnskap i sitt arbeidsområde.

– Vi tilbyr nå et samlingsbasert emne på 10 studiepoeng som er svært relevant for dem som jobber i byggenæringen, og vi håper at mange benytter anledningen til å heve sin kompetanse, sier Hjelmbrekke.

Det nye deltidsemnet har en kombinasjon av forelesninger og selvstudium.

Les mer om videreutdanningen Structural Health Monitoring.

Illustrasjonsbilde av bro ved Saltstraumen. Foto: David Mark, Pixabay.

Nøkkelord

Bilder

Illustrasjonsbilde av bro ved Saltstraumen. Foto: David Mark, Pixabay.
Illustrasjonsbilde av bro ved Saltstraumen. Foto: David Mark, Pixabay.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.