Salmon Eye

Ny verdensrekord og spektakulær avduking av Salmon Eye

Del

Fredag 2. september ble Norges nye forum og signalbygg for bærekraftig sjømat avduket midt i Hardangerfjorden. Salmon Eye er verdens største flytende kunstbygg, samtidig som visjonene for innholdet er like spektakulært som utsiden.

- Det er nå jobben starter. Vi skal informere og inspirere verden til å utnytte ressursene i havet på en bedre måte, slik at verdens voksende befolkning får tilgang på god, sunn og bærekraftig mat som ikke ødelegger planeteten, sier daglig leder Sebastian Torjussen.

Initiativtaker Sondre Eide er stolt over bygget, og tror dette er startsignalet for en verden hvor sjømat bidrar til å løse klimautfordringene og behovet for økt matproduksjon.

- Eide Fjordbruk ønsker å være drivkraften for en mer bærekraftig sjømatproduksjon, slik at Norge styrker sin posisjon som ledende sjømatnasjon, samtidig som teknologisk utvikling og nye metoder sørger for at vi produserer mat uten å ødelegge naturen og klimaet.

Fakta om Salmon Eye:

  • Verdens største flytende kunstbygg – hvor det er mulig å gå på innsiden.
  • Avduket av verdens største kabuki-drop gjort til sjøs
  • Flyter på 300 meters dyp
  • Fire nivåer, hvor det nederste er under havoverflaten
  • 14,55 meter høyde – 1000 kvadratmeter og 1256 tonn
  • Laget for å endre hvordan sjømat produseres, og bidra til en bærekraftig matproduksjon som møter FNs målsettinger

Til stede på åpningen var flere prominente gjester, blant annet fiskeriminister Bjørnar Skjæran. 

Salmon Eye vil være åpent for publikum, samtidig som en rekke viktige milepæler står for tur.

- Eide Fjordbruk har igangsatt Salmon Eye som et uavhengig senter, fordi vi tror det vil være bra for Norge og verden. Vi skal produsere mer mat, med mindre klimautslipp og færre naturinngrep. Skal vi lykkes må vi se mot havet.

- Bare i høst skal vi være vertskap for verdens største plastryddeaksjon, lansere ny oppdrettsteknologi, utarbeide rappporter og ta imot politiske ledere fra hele verden. Vi endrer ikke verden på en dag, men vi skal starte jobben allerede i morgen, sier Sebastian Torjussen.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon og intervjuforespørsler, kontakt: invitation@salmoneye.no eller + 47 453 56 562

Bilder

Om Salmon Eye

Salmon Eye
Salmon Eye

5640 Eikelandsosen

https://www.salmoneye.no/

Salmon Eye er et globalt forum som har som mål å inspirere og informere politikere, forskere, myndigheter og publikum om hvordan mat fra havet spiller en viktig rolle som løsning på de bærekraftsutfordringene verden står ovenfor.