Mattilsynet

Ny veileder skal bidra til god plantehelse

Del

I 2017 avdekket Mattilsynet at mange planteimportører hadde for liten kunnskap om både regelverk og trusler mot norsk plantehelse. En ny veileder skal gjøre det lettere å forstå importregelverket, og bidra til å sikre en fortsatt god plantehelse.

Nå blir det lettere for importørene å få kunnskap om regelverket og hvordan de skal gjennomføre en god mottakskontroll.
Nå blir det lettere for importørene å få kunnskap om regelverket og hvordan de skal gjennomføre en god mottakskontroll.

– Vi har et strengt regelverk for import av planter, for å opprettholde den gode plantehelsen. Økt import øker også faren for introduksjon av alvorlige planteskadegjørere som kan true norsk plantehelse, fordi andre land har skadegjørere vi ikke har her. Som importør har du et ansvar for at plantene du importerer, er friske, og da er det viktig at du kjenner regelverket, sier Svein Kolltveit, rådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Veilederen er utarbeidet av Mattilsynet til hjelp for virksomheter som importerer planter og formeringsmateriale og virksomheter som evt. gjør mottakskontroll på vegne av planteimportørene.

Se den nye veilederen her.

Mangelfull kompetanse hos planteimportører

I 2017 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt hos planteimportører, og avdekket at mange av plantene som importeres, ikke ble godt nok kontrollert av importørene.

Importørene hadde generelt for liten kunnskap om de planteskadegjørerne som kan følge med importsendinger, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for norsk plantehelse, både miljømessig og økonomisk. Eksempler på planteskadegjørere er insekter og plantesykdommer.

Skadegjørere som kommer til landet med importerte planter og andre planteprodukter, kan være vanskelig å bekjempe, og de kan gi store skader i norsk planteproduksjon eller i naturen, dersom de får etablere seg. De siste årene har det vært flere funn av alvorlige skadegjørere i Norge, og i mange av disse tilfellene vet man at de har kommet til Norge med importerte planter.

– Nå blir det lettere for importørene å få kunnskap om regelverket og hvordan de skal gjennomføre en god mottakskontroll, og det tror vi bidrar til å sikre den gode plantehelsen i Norge, sier Kolltveit.

Enklere forklart

Virksomhetene vil lettere kunne sette seg inn i og få en forståelse for regelverket for import av planter. I det store bildet handler dette om å redusere risikoen for at det innføres alvorlige skadegjørere med planteimporten. Etter tilsynsprosjektet i 2017 erfarte Mattilsynet at bransjen lyttet til tilbakemeldingene, og ønsket å øke egen kompetanse om regelverk og skadegjørere.

Mattilsynet har også tidligere hatt veiledningsmateriell om planteimport, men resultater fra tilsyn tydet på at regelverket likevel ikke ble forstått.

– Når vi nå har laget en ny veileder for regelverket, så håper vi bransjen tar den i bruk og at den er til god hjelp. Vi har blant annet samlet inn spørsmål som ofte blir stilt i forbindelse med planteimport, og besvart disse i veilederen. Det er også flere praktiske eksempler på hvordan mottakskontrollen skal gjennomføres. Veilederen har blitt mer brukervennlig og er skrevet på et enklere språk, sier Kolltveit.

Kontakter

Bilder

Nå blir det lettere for importørene å få kunnskap om regelverket og hvordan de skal gjennomføre en god mottakskontroll.
Nå blir det lettere for importørene å få kunnskap om regelverket og hvordan de skal gjennomføre en god mottakskontroll.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom