Mattilsynet

Ny veileder fra Mattilsynet om kosttilskudd

Del
Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere for virksomheter som produserer og selger kosttilskudd å forstå og følge regelverket. Dette skal en ny veileder bidra til.

Alle virksomheter må ha god kunnskap om regelverket som gjelder deres produkter og hva dette betyr for deres aktiviteter. De har plikt til aktivt å kontrollere, vurdere og dokumentere at alle bestemmelser overholdes.

– Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle som vil utvikle, produsere, importere, omsette, merke og markedsføre kosttilskudd. Hensikten er å presentere regelverket, hvordan det skal forstås og hvordan det kan etterleves, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Kosttilskudd er regulert i Forskrift om kosttilskudd, men er likevel et næringsmiddel. Det generelle regelverket for næringsmiddelområdet, gjelder også for kosttilskudd (regelverket for merking og matinformasjon, regelverket for helse- og ernæringspåstander, regelverket for vitamintilsetning mv. til næringsmidler, hygieneregelverket og regelverket for internkontroll m.fl.).

– Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere å forstå og følge regelverket. Dette skal denne veilederen bidra til, sier Sletta.

Ni av ti kosttilskudd ulovlig merket

– Det er dessverre mange useriøse aktører på markedet. Slike virksomheter kan ha store konkurransefortrinn på et ulovlig grunnlag, noe som slår svært urettferdig ut overfor aktører som følger regelverket, sier Sletta.

I 2020 kontrollerte Mattilsynet bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på produktemballasje, i markedsføring på nettsider, i aviser, ukeblader, reklamemagasiner, TV og sosiale medier. Resultatet viste omfattende bruk av ulovlige helsepåstander og medisinske påstander i merkingen av norske kosttilskudd.

– Vi fant mange og alvorlige brudd på regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Ingen av de undersøkte produktene oppfylte kravene i regelverket. Det er bekymringsfullt og uakseptabelt når så mange virksomheter ikke følger regelverket, som er der for å beskytte forbrukerne, sier Sletta.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom