Deloitte

Ny veileder for arbeidet med naturrisiko

Del

Finans Norge, WWF Verdens naturfond og Deloitte lanserte torsdag en veileder for norsk finansnæring for å arbeide med naturrisiko. Veilederen peker på viktigheten av kompetansebygging og etablering av samarbeidsarenaer.

Verden står både i en klimakrise og en naturkrise. Naturtap, altså tap av arter, er betegnet som en av de største truslene mot menneskeheten. 25 prosent av alle arter er truet og utryddelsen går 100-1000 raskere enn et naturlig forløp, skriver Nordisk Råd i en rapport fra 2022. 75 prosent av land-baserte miljø og 66 prosent av det marine miljøet er endret av menneskelig aktivitet, viser tall fra IPBES.

- Når vi mister natur, er våre samfunn i fare. Vi er helt avhengige av velfungerende økosystemer og en levende natur for verdiskaping, trygghet og velferd. Derfor må bedrifter begynne å måle sitt fotavtrykk på naturen og omstille seg til sirkulære forretningsmodeller. Finansbransjen må støtte denne omstillingen, sier Stefano Esposito, seniorrådgiver bærekraftig finans i WWF Verdens naturfond.

I den forbindelse har Finans Norge, WWF og Deloitte lansert en veileder for hva finansforetak bør gjøre for å starte arbeidet med naturrisiko. Veilederen skal hjelpe finansforetakene til å identifisere, vurdere og håndtere naturrisiko.

- Finansnæringen skal være en pådriver for å skape en naturpositiv norsk økonomi, og vi ser frem til å samarbeide med myndighetene, kunder, interessenter og samarbeidspartnere for å implementere naturrisiko i finansnæringen og sammen skape en mer bærekraftig fremtid, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft og medlemskontakt i Finans Norge.

Naturrisiko må prioriteres på nivå med klimarisiko

Veilederen baserer seg på spørreundersøkelse, intervju og workshop med norske finansforetak. Disse undersøkelsene har vist at teamet naturrisiko er anerkjent i finansnæringen og det er en stor interesse og økende forståelse for tematikken.

- Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det er et stort engasjement rundt naturrisiko og finansforetak ser i tillegg flere muligheter til å påvirke natur og biologisk mangfold positivt, sier Anders Magnus Løken, leder klima- og bærekrafttjenester i Deloitte.

Norsk finansnæring har kommet langt i arbeidet med å integrere klimarisiko, og ønsker nå å akselerere arbeidet med naturrisiko.

Viktig med god kompetansebygging

Rapporten legger fram prioriterte tiltak, anbefalte tiltak og ytterligere tiltak for finansforetakene i arbeidet med naturrisiko. Det er helt grunnleggende at vi nå arbeider videre med å sikre en god kompetansebygging. Samtidig vil det være viktig å etablere samarbeidsarenaer på tvers i finansnæringen og på tvers av bransjer. Samarbeid kan være viktig for å finne løsninger på felles utfordringer.

Her kan du les rapporten Naturrisiko i norsk finansnæring - En veiledning om hvordan finansforetak kan være med å sikre bærekraftig utvikling som ivaretar natur og biologisk mangfold

Kontakter

Bilder

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 23 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg pressemeldinger fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom