Fafo

Ny vei mot heltidskultur

Del

Fafo-seminar med rapportlanseringer Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15

Mange kommuner når ikke målene som regjeringen, partene i arbeidslivet og de selv har satt seg om å utvikle en kultur for heltidsarbeid. De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur mislykkes fordi arbeidsgiver har undervurdert styrken i deltidskulturen og ikke satt av ressurser til dette krevende endringsarbeidet. I to nye rapporter fra Fafo beskrives deltidskulturen kommunene skal utvikle seg bort fra. Den ene rapporten beskriver også en ny metodikk, som kan gi et gjennombrudd i utviklingen av en heltidskultur i stor skala.

Rapportene beskriver også hva som kjennetegner en deltidskultur. Et underliggende spørsmål er om kommuner med en sterk deltidskultur er i stand til å utvikle fagmiljøer som kan løse de nye tjenesteutfordringene som kommer i kjølvannet av samhandlingsreformen og et økende tjenestebehov.

Mangelen må måloppnåelse i kommunene skjer samtidig som «alle» er samstemte i at en heltidskultur vil gi bedre tjenestekvalitet til brukerne og bedre arbeidsmiljø til de ansatte. Altså henger heltidskultur sammen med kompetansekultur.

Unge er ofte mer slitne etter jobb enn de eldste arbeidstakerne. Hva skyldes det?

Deltidsansatte er ofte mer slitne enn heltidsansatte. Hvorfor det?

De eldste synes at turnusarbeid er lettere å kombinere med familie- og fritidsaktiviteter enn de unge. Hvorfor det?

Noen turnuser er klart mer familievennlige enn andre. Hvilke?

På dette seminaret skal forskerne presentere funn og årsaker. Vi har også invitert representanter fra regjeringen, kommuner og partene i arbeidslivet til å kommentere og debattere.

Program

Velkommen: Terje Olsen, Fafo

Introduksjon: Leif E. Moland, Fafo

Kommentar: Tone Tellevik Dahl, Oslo kommune

Presentasjon av rapporten: Ketil Bråthen og Leif E. Moland, Fafo

Kommentarer:
Anne Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet

Arne Øren, Fredrikstad kommune

Siv Karin Kjøllmoen, Fagforbundet

Panelsamtale: To skritt fram og to tilbake
Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad kommune
Helge Eide, KS
Jens Erik Romslo, Arbeidstilsynet
Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund
Sissel M. Skoghaug, Fagforbundet
Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta

Oppsummering: Terje Olsen, Fafo

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

Brexit Breakfast 22. November: Virkninger av Brexit for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge8.11.2019 10:35:04 CETPresseinvitasjon

Professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, gir bakgrunnsinformasjon om britisk politikks relevans for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom